29. 9. 2020

Galerie otevírá novou výstavu Dům umění. Zahájí ji středeční koncert Bartleby.

Nový projekt Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně s názvem Dům umění se zamýšlí nad ideou otevřené výstavní instituce a její možností nebo omezením ve vztahu k divákům i umělcům. V průběhu října se proto budou v prostorách galerie střídat různí umělci a seskupení, kteří zde budou působit a tvořit. První dva týdny v listopadu poté proběhne společná výstava.


Co je míněno Domem umění, a kde se vzal? Co si může tato instituce dovolit a jak je vlastně vnímána společností? Tyto otázky si pokládá nový výstavní projekt krajské galerie. „Co dělá určitou instituci, prostředí nebo prostor vhodným pro umění, obzvláště pro umění současnosti? Od roku 2013, kdy se Krajská galerie výtvarného umění přestěhovala z Domu umění, dnešního Památníku Tomáše Bati ve Zlíně, se rámec jejího výstavního fungování jednoznačně přiklonil k formě muzea umění. Proto mě zajímalo, jak by se musela současná krajská galerie proměnit, aby se stala, třeba krátkodobě, domem umění. Katarína Klusová, Tereza Záchová a Jakub Rochovanský, které jsem jako kurátory oslovil, posunuli toto uvažování dál, každý podle rozdílnosti svého profesního rozhledu a osobního zaujetí. Vznikl tak projekt podobný kalendáři akcí, kde se střídají a někdy prolínají tři různé přístupy." vysvětluje ředitel galerie Václav Mílek. „Experimentální bohatost má v krátkém časovém úseku znázornit, co nejrozmanitější přístupy a má důraz i na to, že mnohé věci budou vznikat přímo na místě, v tom daném čase." říká k projektu jedna ze tří kurátorů Katarína Klusová.

Dům umění zahájí ve středu 30. září koncert brněnské, alternativně rapové kapely s cimbálem Bartleby. Ve stejný týden čeká návštěvníky program v podobě workshopů a přednášek, který pro ně připravil kolektiv Rodiče za klima Ostrava.
Od úterý 6. října se sem přesune opavský spolek Bludný kámen, který pro krajskou galerii vytvořil projekt Souostroví Opava ↔ Zlín jako krátkodobou paralelu k výstavě probíhající v opavské Slezance. O víkendu pak galerii virtuálně obsadí Erik Sikora, finalista ceny Oskara Čepena za rok 2013, který se ve zlínské galerii už jednou představil v rámci 7. zlínského salonu mladých.

Následující týden, od úterý 13. října, získá svůj prostor nezávislé umělecké sympozium Slepý pes. Hlavní pilíře této umělecké platformy - volnost a možnost svobodného způsobu vizuálního vyjádření - promítnou i do svého programu, který se bude skládat z přednášek na různá témata, hudebních produkcí a improvizačních jamů mimo i uvnitř prostorů galerie. Umělci i kurátor budou po celý týden pracovat přímo na místě, otevřeni vzájemnému dialogu s divákem.
Od 20. října svou tvorbu návštěvníkům galerie představí Juliana Höschlová, Sonya Darrow, Sráč Sam a Anetta Mona Chisa & Lucie Tkáčová. Ve stejné době se sem přesune také ateliér Jiřího Kovandy FUD UJEP. Večery přednášek, koncertů a také poezie přinese od 27. října Zlínský okruh, spolek náhodně seskupených autorů, který je omezen městem geometrie.

Poslední dva týdny (od 3. do 15. listopadu) pak proběhne společná výstava. Projekt uzavře v pátek 13. listopadu dernisáž s koncertem Alexandra Hemaly v doprovodu Pola Puk Puk. Večeru bude předcházet světelná a zvuková instalace v Památníku Tomáše Bati ve Zlíně, bývalému Domu umění. Celou výstavu bude doprovázet instalace Nely Britaňákové a Kateřiny Ondruškové Spring flowers.
Návštěvníci budou moci v rámci jedné vstupenky přijít opakovaně, aby zažili postupné fáze projektu i jeho vyústění.

Výstava trvá od 30. září do 15. listopadu. Doprovodný program k výstavě je uveden níže. Další informace na www.galeriezlin.cz.

Kontakt:
Mgr. Šárka Michalíková
Public relations
Tel: 733 162 977, e-mail: sarka.michalikova@galeriezlin.cz
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín

Petra Štrofová
PR manažerka
Tel: 736 505 513, e-mail: petra.strofova@14-15.cz
14|15 Baťův institut, příspěvková organizace
14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín