2. 10. 2020

Změny programu ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU. Muzeum, galerie a knihovna ruší některé akce v době nouzového stavu.

Vzhledem k opatřením Vlády České republiky platným od pondělí 5. října informujeme veřejnost o nutných změnách programu ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU. Aktualizované informace, tj. zrušené či přesunuté termíny akcí, doporučujeme průběžně sledovat na webových stránkách www.14-15.cz nebo stránkách galerie, muzea a knihovny. Zde budou změny termínů promptně oznamovány. Zrušena byla mimo jiné i Galerijní a muzejní noc plánovaná na 23. října.


„V návaznosti na aktuální změny jsme bohužel nuceni omezit program. Týká se to především přednášek, besed a doprovodných programů k výstavám, které musí byt zrušeny a pokud nám to situace dovolí, budou přesunuty do náhradních termínů. Respektujeme nastalou situaci, přesto se snažíme nabídnout veřejnosti program, který lze uskutečnit v bezpečném prostředí a za bezpečných podmínek, jak nařizují aktuální předpisy. Expozice a výstavy galerie a muzea jsou pro návštěvníky nadále přístupné.", komentuje aktuální situaci Petra Kubíková, ředitelka 14|15 Baťova institutu, p. o.

Veškerá aktualizace programu probíhá na zmíněných webech a informace je možné získat také prostřednictvím recepcí 14|15 BAŤOVA INSTITUTU (telefonicky, e-mailem) či se informovat u PR manažerky Petry Štrofové (736 505 513, petra.strofova@14-15.cz).

Kontakt:
Petra Štrofová
PR manažerka
14|15 Baťův institut, p. o.
M +420 736 505 513
E-mail petra.strofova@14-15.cz