16. 10. 2020

Změny v provozu Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně.

V souvislosti se zhoršující se pandemickou situací dochází ke změnám v provozu Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. Knihovna zůstává otevřená pro veřejnost, omezeny jsou pouze pobytové služby a od pondělí 19. října 2020 dochází ke změně provozní doby ústřední knihovny.


Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně zůstává otevřená pro veřejnost.

• Zachovány jsou výpůjční služby v nezměněné podobě, tedy i volné výběry, dále informační a kopírovací služby.
• Naopak k omezení dochází zejména u pobytových služeb, nedostupná je čítárna, studijní a relaxační místa, dětský koutek a internet.
• Pro registrované uživatele zůstávají otevřené individuální studovny ke studijním účelům.
• Zrušeny jsou prozatím veškeré akce pro veřejnost a pro školy.

Od pondělí 19. října 2020 dochází ke změně provozní doby ústřední knihovny (14|15 BAŤŮV INSTITUT, budova 15, Vavrečkova 7040), a to:

• Po – Pá: 10 – 18 hodin
• So: 9 – 12 hodin, o sobotách bude od 19. října 2020 v provozu pouze pracoviště ve 2. podlaží s těmito službami: vracení dokumentů, vyzvedávání objednávek a rezervací, kopírování, informační služby.
• Automat na vracení knih zůstává v provozu beze změny, tzn. pondělí – pátek: 7-19 hod., sobota 8-12 hod.

„Ke zkrácení provozní doby jsme přistoupili z důvodu reorganizace směnného provozu ve službách, kdy vzniknou dva týmy pracovníků, které se nebudou vzájemně potkávat. Cílem těchto opatření je zajištění bezpečného prostředí a minimalizace rizik pro zaměstnance i návštěvníky tak, aby zůstaly zachovány výpůjční a informační služby, což je pro nás prvořadé. Opatření jsou dočasná, při příznivém vývoji situace se rádi vrátíme k běžnému provozu. Všem čtenářům děkuji za pochopení a zároveň za dodržování doporučených hygienických opatření, zejména vstup a pobyt v knihovně se zakrytým nosem a ústy a za desinfekci rukou při vstupu do knihovny." Uvádí k aktuálním opatřením ředitel knihovny Jan Kaňka.

Aktuální informace o provozu knihovny jsou dostupné na webových stránkách knihovny www.kfbz.cz.

Kontakt:
Mgr. Gabriela Winklerová
Projektová manažerka
tel.: 573 032 505, 734 860 722, e-mail: winklerova@kfbz.cz
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace
14|15 BAŤŮV INSTITUT, budova 15, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín
www.kfbz.cz / www.facebook.com/zlinknihovna