27. 10. 2020

Knihovna opět nabízí řadu online služeb v době uzavření.

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně je od 22. října 2020 uzavřena na základě usnesení vlády ČR, a to včetně automatu na vracení knih. Nicméně i v této době mohou čtenáři využít bohatou nabídku online služeb.


V současné době nelze knihy vracet, ani objednávat. Veškeré výpůjčky budou čtenářům automaticky prodlouženy o dobu uzavření, po toto období nebudou generovány žádné upomínky. Prodlouženy budou také čekající rezervace. I z domova lze využít řadu služeb, které jsou dostupné online:

eVýpůjčky (kfbz.cz/evypujcky) – půjčování eKnih. Opět jsme navýšili maximální možný počet současně vypůjčených eKnih z 2 na 3.

Díla nedostupná na trhu – DNNT (kfbz.cz/dnnt). Tisíce digitalizovaných knih a dalších dokumentů nedostupných na trhu, vydaných před rokem 1989 a dosud autorsky chráněných.

Pressreader (kfbz.cz/press-reader) - tisíce aktuálních novin a časopisů z celého světa.

Naxos (kfbz.cz/naxos) - hudební databáze převážně ale nejen klasické hudby.

Anopress (kfbz.cz/anopress) - unikátní databáze českých médií.

Ebsco (kfbz.cz/databaze#ebsco) - multioborová akademická databáze.

Vypracování dokumentografických rešerší (kfbz.cz/reserse) na nejrůznější témata.

I neregistrovaní čtenáři mohou využít přístup do digitální knihovny Kramerius (kfbz.cz/kramerius), která nabízí volně dostupné naskenované knihy a starší regionální noviny
a časopisy či na portál eBadatelna Zlínského kraje (ebadatelna.zlkraj.cz), obsahující digitalizované fondy sedmi paměťových institucí Zlínského kraje.

Kompletní přehled našich online služeb je dostupný na kfbz.cz/online, obecný přehled online služeb i jiných českých knihoven pak na online.knihovny.cz. Čtenáři, kterým během doby uzavření propadne registrace, ji mohou zaplatit online, případně se lze online i zcela nově registrovat (kfbz.cz/registrace#registraceonline).

Aktuální informace o provozu knihovny jsou dostupné na webu knihovny www.kfbz.cz, případně na facebooku @zlinknihovna. K dispozici je čtenářům také chat na webu nebo telefonní linka na čísle 573 032 400.

Kontakt:
Mgr. Gabriela Winklerová
Projektová manažerka
tel.: 573 032 505, 734 860 722, e-mail: winklerova@kfbz.cz
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace
14|15 BAŤŮV INSTITUT, budova 15, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín
www.kfbz.cz / www.facebook.com/zlinknihovna