14. 12. 2020

Galerie zve na novou výstavu Soužití s uměním – Bedřich Baroš (1936-1974).

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně je opět otevřená a zve na novou výstavu malíře Bedřicha Baroše. Tvorbu a osud malíře, kterého do Zlína původně přivedla kariéra hokejového brankáře, přiblíží výstava v přízemí budovy 14. K vidění bude od úterý 15. prosince do 28. března 2021.


Výstava představuje malířské dílo Bedřicha Baroše, který náleží k výrazným osobnostem činným ve Zlíně šedesátých let dvacátého století. Baroš i přes svůj nesporný umělecký přínos stále není pevně ukotven v našem povědomí a dějinách umění. Příčiny lze hledat nejen v jeho krátké tvůrčí dráze, odvíjené mimo hlavní kulturní centrum naší země, ale také v okolnosti, že většina jeho prací je rozptýlena po stěží dohledatelných soukromých sbírkách. Umělcova tvorba se navíc dosud nedočkala komplexnějšího zhodnocení. „Výstava Soužití s uměním tuto absenci napravuje a přibližuje výtvarné dílo Bedřicha Baroše na pozadí jeho životních osudů. Podstatnou část jeho odkazu zpřístupňuje díky cenným zápůjčkám mnoha soukromých majitelů ze Zlína a jeho okolí." uvádí výstavu kurátorka galerie Pavlína Pyšná.

Bedřich Baroš se narodil 24. června 1936 v Tylovicích u Rožnova pod Radhoštěm. Po studiích na Vyšší škole uměleckého průmyslu v Brně přesídlil do Zlína, kde se zpočátku soustředil na kariéru hokejového brankáře. V roce 1961 se dráhy sportovce vzdal, aby propadl výhradně touhám světa umění. Jeho raná díla určovaly robustní, plošně stylizované figury, které v sobě koncentrují tíživé životní smutky. Vrcholnou tvůrčí etapu představují obrazy druhé poloviny šedesátých let, v nichž se lidská postava proměnila ve figurální znak vyjevující člověka v jeho podstatě. V kompozicích pojednaných hutnými potemnělými barvami Baroš zhodnotil dobově příznačné zaujetí vrstvenou malbou, která byla nosná zejména pro informelní tendence. Svou osobitou vizuální řečí se vyjadřoval k existenciálním otázkám osamocenosti člověka a nevyhnutelnosti jeho údělu. Po srpnových událostech roku 1968 a rozpadu tvůrčí skupiny 5 & 2, jejímž byl členem, se Baroš propadal stále hlouběji do osobní i tvůrčí krize. Vše vyvrcholilo jeho předčasnou smrtí 14. prosince 1974.

Výstava potrvá v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně do 28. března 2021, komentované prohlídky se uskuteční dle vývoje situace. Více informací na www.galeriezlin.cz.

Kontakt:
Mgr. Šárka Michalíková
Public relations
Tel: 733 162 977, e-mail: sarka.michalikova@galeriezlin.cz
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín

Petra Štrofová
PR manažerka
Tel: 736 505 513, e-mail: petra.strofova@14-15.cz
14|15 Baťův institut, příspěvková organizace
14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín