21. 1. 2021

Galerie natáčí videa ze stálé expozice. Představuje cyklus Okem kurátora.

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně připravila nový cyklus videí Okem kurátora, ve kterém seznamuje s díly ze své stálé expozice Řády vidění. Ta představuje průřez sbírkou volného umění galerie, s akcentem na vybrané historické nebo výtvarné souvislosti.


„U dlouhodobé expozice, na rozdíl od krátkodobých výstav, podléháme občas dojmu, že nám tu nic neuteče. Ale smyslem expozice a naší sbírky je umožnění pravidelného a tím způsobem intenzivního kontaktu s uměním. Snažíme se proto hledat cesty, aby ani za stávajících podmínek nebyli naši návštěvníci o tuto možnost ochuzeni." uvedl ředitel galerie Václav Mílek.

Ve videích odborní pracovníci a kurátoři galerie představují autory, kteří svým osobitým způsobem přistupovali k otázce umělecké tvorby. Každý z vybraných umělců rozšířil možnosti zobrazení viděného, pokusil se překročit dobové přemýšlení o umění či posunout jeho vnímání mimo běžné standardy. Jednotlivá díla v expozici umožňují představit umění jako mnohotvárný prostor.

V prvních medailoncích se návštěvníci seznámili s díly Rudolfa Němce, Mikuláše Medka nebo Franty Uprky. Dnes byla premiéra dalšího videa, ve které kurátor Ivan Bergmann představuje tvorbu Pavla Preisnera, autora spjatého se zlínským regionem. Okem kurátora vychází pravidelně každý týden, zájemci se dále mohou těšit například na díla Stanislava Lolka nebo Petra Nikla.

Tyto a další zajímavosti z online dění v galerii lze sledovat na webu nebo youtube kanálu galerie.
Web: https://www.galeriezlin.cz/cs/o-nas/galerie-online/okem-kuratora/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCl0xUBxe5hyfcyIkSNa_AcA

www.galeriezlin.cz

Kontakt:
Mgr. Šárka Michalíková
Public Relations
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Tel: +420 733 162 977, e-mail: sarka.michalikova@galeriezlin.cz

Petra Štrofová
PR manažerka
Tel: 736 505 513, e-mail: petra.strofova@14-15.cz
14|15 Baťův institut, příspěvková organizace
14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín