10. 3. 2021

Poznejte zajímavosti z muzejní práce.

Coronavirová petlice už řadu měsíců pevně uzavírá brány muzeí, a tedy i Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Práce je i tak stále dost.


„Pořádání výstav je jen pomyslnou špičkou ledovce práce muzea," poznamenal ředitel zlínského muzea Mgr. Pavel Hrubec. „Je to práce nejvíce viditelná a oceňovaná, ale abychom mohli výstavní projekty vůbec realizovat, je třeba odvést mnohonásobně více práce na sběru předmětů, jejich evidenci, ošetření a náležité inventarizaci. Jen řádně vedené sbírky pak mohou být základem pro výstavy, které k nám za běžných okolností lákají návštěvníky ze Zlínska i z mnohem větší dálky."

Jednou z méně viditelných prací muzejníků je odborné poradenství, které kurátoři muzea poskytují zájemcům z řad veřejnosti. Zvídavé dotazy sahají od těch striktně vědeckých až po vysloveně všetečné – z nedávných je to namátkou dotaz jednoho cyklistického nadšence, zda měly blatníky bicyklů značky Baťa zelený proužek (měly).

Vzácnější jsou i dotazy ze zahraničí, ale i ty se objevují. Rozhodně zajímavý email dorazil třeba z německého Düsseldorfu, kde členové neziskové společnosti provádějící úklid břehů Rýna našli mezi odpadky starou galoši. Protože měla na poničené podešvi cosi připomínajícího logo Baťa, obrátili se na naše muzeum s dotazem, zda se opravdu jedná o baťovský výrobek. Stav boty na fotografiích byl tak špatný, že bylo možné jen vytušit náznak razidla ve tvaru zlínského mrakodrapu na podešvi, a tedy vzdáleně možné spojení s firmou Baťa. Sotva čitelný nápis „Qualität" ovšem naznačoval spíše německou či švýcarskou výrobu. Firma Baťa sice podobný typ galoší skutečně vyráběla, ale nebyla v Evropě sama. Původ boty tak zůstává stále tajemstvím, ale němečtí nálezci jsou i přes její špatný stav spokojeni, že mají botu téměř sto let starou. Jsou rozhodnuti ji zařadit do archívu své neziskové společnosti, kam ukládají rarity a staré předměty získané při své činnosti. Potvrzují staré rčení, že co je pro někoho odpad, může být pro druhého poklad.

Kontakt:
Ing. Silvie Lečíková
Vedoucí obchodního oddělení
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.
14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, Zlín
E-mail: silvie.lecikova@muzeum-zlin.cz
Tel: 734 769 971