12. 3. 2021

Nová perlička do etnografických sbírek muzea.

Etnografická sbírka Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně byla nedávno obohacena o zajímavý předmět – špalíček kramářských tisků, který dárce objevil v rodinné knihovně. Je to svazeček obsahující 32 textů písní zpívaných dříve na trzích či jarmarcích. Jednotlivé písně pocházejí z let 1815 až 1866, jsou hrubě sešity režnou nití a všity do obalu z režného plátna.


Většina témat v knižním špalíčku je nábožných: písně k Panně Marii, příběhy ze života Ježíše Krista, příběhy svatých mužů a žen, například Nowá nábožná pjseň k Hostýnskéj Panně Marii, Hlas dobrého Pastýře, Spasytele nasseho Pána Gezisse Krysta, hledajícího Ovečku ztracenou, Pjseň o Theofilowi, na geho swadbě Angel Rafael přjtomen byl.

Zařazeny jsou ale i světské písně, které v historii často plnily funkci zpravodajskou, např. Pjseň o robotě sedlské, Wytisstěná roku 1848. Oblíbené téma zločinů a zločinců s příběhy, z nichž často stydla krev, je zde zastoupeno písní Nowa Pjseň o přeukrutney a neslýchaney wraždě, kterou gedna děwečka w Znognjmě na sweg paní spáchala a gegý tělo na dwa kusy rozřezala. Nechybí ani příběhy mravoučné, např. Prawdiwý přjběh, který se stal w chrudimském kragi w wsy Wogtěchowě na panstwj Lichtenburském, kterak geden rouhač od Rodičky Božj potrestán byl, roku 1821, nebo výchovné - Přjkladná Pjseň k spásytedlnému Naprawenj Ožralcůw na swětlo wydaná.

Dlouholetá kurátorka etnografických sbírek muzea Alena Prudká dodává: „V našem novém špalíčku však chybí jedno velmi oblíbené kramářské téma, a to písně lyrické a milostné, věnované „mládencům a pannám" a „pro poučení i pro obveselení mysle na světlo vydané", které obvykle zachycují celou škálu milostných vztahů. Původní majitel našeho špalíčku, který si nastřádané tisky takto sešil do drobné knížky, evidentně dával přednost tématice jiné."

Interprety těchto písní byli kočovní obchodníci a řemeslníci, kramáři, kteří je zpívali a zároveň na jarmarcích prodávali. Pro posluchače bylo důležité, že si z jarmarku text zpívaného příběhu mohli odnést domů. Tyto půvabné staré sešitky po desetiletí zapomenuté ve starých truhlách či zastrčené za trámy přinášely informace o pozoruhodných událostech či udivujících či hrůzu nahánějících příbězích. Posluchače pobavily či rozplakaly, poskytly jim příležitost k nábožnému rozjímání a nezapomínaly ani na mravní ponaučení a vlastně nahrazovaly v minulých staletích noviny. Dlouho stály na okraji literárního zájmu, ale řadě generací našich předků přinesly pobavení.

Díky nálezci tohoto posledního špalíčku, který je nyní v péči muzejních konzervátorů, je opět muzejní sbírka kramářských tisků bohatší a připravena zaujmout i další pokolení.

PhDr. Alena Prudká
kurátorka etnografických sbírek
ing. Silvie Lečíková
vedoucí obchodního oddělení MJVM Zlín

Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín
573 032 326 | 734 769 971
silvie.lecikova@muzeum-zlin.cz
www.muzeum-zlin.cz