15. 3. 2021

184 let od narození Františka Bartoše.

Dne 16. března uplyne již 184 let od narození Františka Bartoše, slavného mladcovského rodáka, jehož význam v oblasti kulturního a společenského života Moravy druhé poloviny 19. století přesahuje rámec zlínského regionu.


František Bartoš byl vynikající pedagog, jazykovědec, národopisec a sběratel lidové slovesnosti, který svým mnohostranným dílem významně ovlivňoval rozvoj národního života na Moravě. Patřil k předním představitelům moravské vlastenecky orientované generace druhé poloviny 19. století, která svou činností přispěla k rozkvětu českého jazyka na Moravě.

Snaha o upevnění a rozvoj národního uvědomění, kultury a vzdělání provázelo veškerou Bartošovu činnost. Kladl si za cíl poznat moravský lid a mizející jevy starého způsobu života na vesnici, vysvětlit je, ukázat na jejich původ a na to, v čem tkví jejich českost. Toto úsilí mu bylo hybnou silou k sepsání tak obsáhlého díla, že vydá za činnost několika ústavů. Za svůj život napsal přes dvě stovky příspěvků a na čtyři desítky publikací. Díky jeho sběratelskému úsilí a plodné literární činnosti se podařilo zachránit bohatý materiál popisující tradiční jevy lidové kultury na Moravě před zapomenutím. Dílo Františka Bartoše se tak stalo a do dnešních dnů zůstává neocenitelným zdrojem podnětů pro práci všech, kteří se zabývají poznáním lidové kultury a usilují o její zachování a rozvoj.

O jeho odkaz pečuje Studijně-dokumentační středisko Františka Bartoše Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. V prostorách muzea se nachází i moderně koncipovaná expozice věnovaná jeho osobě. Každoročně ožívá tematicky laděnými akcemi pro veřejnost prezentující jeho ojedinělý lidopisný materiál vztahující se k našemu regionu.

Pojďme si u příležitosti Bartošova výročí připomenout jeho nezapomenutelné dílo poněkud netradičním způsobem. Prostřednictvím interaktivní prezentace vám nabízíme neotřelý pohled na jeho práci, který Vás jistě zaujme a pobaví. Interaktivní obrázky vycházejí z pohlednic zachycujících Františka Bartoše při výzkumu, které výtvarně ztvárnili žáci ZUŠ Zlín v rámci projektu Pocta Františku Bartošovi 2016–2017.

K výročí Bartošova narození nabízí oddělení muzejní pedagogiky každoročně školám vzdělávací program, jehož obsah je volně začleněn do interaktivní prezentace. Funkční je i web www.frantisekbartos.cz.

Mgr. Jana Koštuříková
etnografka MJVM Zlín

ing. Silvie Lečíková
vedoucí obchodního oddělení MJVM Zlín

Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín
573 032 326 | 734 769 971
silvie.lecikova@muzeum-zlin.cz
www.muzeum-zlin.cz