13. 4. 2021

Procházka po výtvarných dílech ve Zlíně s mapou galerie.

Veřejný prostor a jeho kultivace stojí dnes na mnoha místech v celé republice v centru pozornosti. Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně se již řadu let snaží o prosazování současného výtvarného umění v exteriérech města. Již od roku 1991 pořádá trienále Prostor Zlín. V rámci výtvarného sympozia vznikaly každé tři roky ve městě umělecké objekty od významných českých autorů. Výjimečná architektura, urbanismus i celková historie místa se staly zajímavými podněty pro zúčastněné umělce.


Několik děl z těchto sympozií se stalo natrvalo součástí zlínského městského parteru a jsou i dnes nejen výrazným dokladem doby, ale také vhodně zapadají do celkového urbanistického konceptu a přispěly k tvorbě kvalitního veřejného prostoru. Nabízejí také možnost setkat se přímo ve městě se současným uměním.

Ačkoliv poslední ročník trienále v roce 2019 proběhl netradičně v interiéru galerie, v roce 2022, při příležitosti oslav 700 let města, plánuje galerie přehlídku opět přesunout do městského prostoru. Na to, jaká díla další ročník přinese, si budou tedy muset příznivci umění ještě chvíli počkat. Do té doby však mohou vyrazit po stopách výtvarných děl v exteriéru i veřejně přístupných interiérech Zlína s papírovou mapou nebo s její zkrácenou online verzí.
Mapu s výtvarnými díly ve veřejném prostoru připravila galerie v roce 2016 při příležitosti výstavního projektu Prostor Zlín – mapování veřejného prostoru. Kurátorka galerie a autorka mapy Ladislava Horňáková k němu uvedla: „Galerijní projekt Prostor Zlín představuje umělecká díla a výtvarné zásahy jako součást architektury a veřejných prostranství. Zprostředkováním setkání s díly v exteriérech města přispívá k poznání, rozvíjení a aktivnímu vztahu k těmto místům. Poukazuje na kulturně-historické hodnoty a umělecké tradice města a také na změny a někdy nenávratně ztracené hodnoty." Jedním z výstupů projektu byla také tato orientační mapa Zlína se soupisem a lokací výtvarných děl na území města, doplněná údaji o jejich autorech.

Mapu si zájemci mohou vyzvednout na recepci budovy 15, odkud svou trasu mohou rovnou zahájit. Na platformě 14|15 BAŤOVA INSITUTU se nyní setkají s dílem Vlna Zdeňka Šmída, která je zde dočasně při příležitosti výstavy Zlínský okruh VII. U vchodu budovy 14 zase uvidí dílo Petra Stanického s názvem #14. Dále mohou pokračovat podle libosti, čeká na ně více než 100 děl k objevování. Více informací na www.galeriezlin.cz

Kontakt:
Mgr. Šárka Michalíková
Public Relations
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Tel: +420 733 162 977, e-mail: sarka.michalikova@galeriezlin.cz

Petra Štrofová
PR manažerka
Tel: 736 505 513, e-mail: petra.strofova@14-15.cz
14|15 Baťův institut, příspěvková organizace
14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín