4. 6. 2021

Nový knihobox knihovny umožňuje vyzvednutí knih 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu.

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně zavádí novou službu Knihobox, díky které si čtenáři mohou vyzvednout objednané výpůjčky nezávisle na provozní době knihovny 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.


„Službou vycházíme vstříc čtenářům, kteří nestíhají přijít do knihovny během provozní doby nebo preferují bezkontaktní výpůjčku bez osobní návštěvy knihovny. Vedle Zásilky je to již druhá služba, kterou přemosťujeme nedostupnost knihovního fondu i v případě úplného uzavření knihovny," uvádí ředitel knihovny Jan Kaňka.

Samoobslužný box je umístěn u severního vchodu do ústřední knihovny (15. budova 14|15 BAŤOVA INSTITUTU), směrem od železniční stanice Zlín-střed. První tři měsíce bude služba fungovat ve zkušebním režimu. V tomto období je čtenářům k dispozici zdarma, uživatelé zaplatí pouze standardní cenu objednávky či rezervace daného dokumentu, která představuje částku 10 Kč.

„Čtenář si předem objedná žádané dokumenty z fondu ústřední knihovny standardní cestou v online katalogu. Poté vyčká na oznámení, že jsou vybrané dokumenty připraveny. Požadavek na jejich vyzvednutí v Knihoboxu zašle emailem na adresu knihobox@kfbz.cz a uvede den a pravděpodobný čas vyzvednutí. Knihovníci výpůjčky zaevidují do výpůjčního systému a po uložení v Knihoboxu čtenář obdrží e-mailem nebo jako SMS výzvu k vyzvednutí (včetně lhůty a kódu pro vyzvednutí). Na displeji Knihoboxu zvolí „VYZVEDNOUT" a zadá doručený kód. Platbu částky za objednávky může čtenář provést kdykoliv ve svém čtenářském kontě online," popisuje fungování služby Mgr. Libuše Pavlicová, vedoucí útvaru odborných činností krajské knihovny.

Více informací na webu knihovny kfbz.cz/knihobox.

Kontakt:

Mgr. Libuše Pavlicová
Vedoucí útvaru odborných činností
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
tel: 573 032 502, 602 551 215
pavlicova@kfbz.cz

Mgr. Gabriela Winklerová
tel.: 573 032 505, 734 860 722, e-mail: winklerova@kfbz.cz
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín
kfbz.cz / info@kfbz.cz / facebook.com/zlinknihovna