16. 7. 2021

Krajská galerie vystavuje tvorbu architekta Pavla Šimečka.

Příznivci architektury se nyní mohou na nové výstavě v Krajské galerii výtvarného umění seznámit s prací Pavla Šimečka, autora více než 60 urbanistických studií a významných staveb nejen ve zlínském kraji. Výstavu zahájí vernisáž v úterý 20. července 2021 v 17.00 hodin za účasti autora a k vidění bude do 26. září 2021.


V rámci cyklu věnovaného významným architektům druhé poloviny 20. století ve zlínském regionu představí výstava prostřednictvím plánů, fotografií, výtvarné tvorby, publikací a osobních dokumentů významný přínos architekta, urbanisty a jednoho ze zakládajících členů České komory architektů Pavla Šimečka (1944).

Pavel Šimeček se v roce 1979 přestěhoval s rodinou do Zlína, kde nastoupil do Stavoprojektu. Pracoval převážně na návrzích sídlišť a dopravním řešení center měst. Je také autorem obchodního domu Centrum v Uherském Hradišti (1987) nebo provozní budovy autobusového nádraží a nadjezdu, spojujícího centrum se sídlištěm Jižní svahy ve Zlíně (1988). Na jaře 1989 přešel do Útvaru hlavního architekta, kde věnoval jako urbanista pozornost otázkám celého okresu (ÚPN Vizovic a Napajedel). Účastnil se také řady architektonických a urbanistických soutěží (Most, Frýdek–Místek, Znojmo, Orlová, Břeclav, Ostrava–Karolína, Nové Město nad Váhem, Bratislava – centrum, Petržalka, Brno – centrum, Mendlovo náměstí). Úspěchy v těchto soutěžích mu přinesly řadu zakázek z celé republiky a vedly jej k založení soukromé architektonické kanceláře (1992).

Od roku 2003 působí v Brně, kde externě přednáší, publikuje v novinách, odborném tisku a zasedá v soutěžních porotách. „Rád kreslí a zajímá se o umění, historii, sociologii, dopravu a život ve městě. Kromě architektonické a urbanistické práce, ve které stále pokračuje, se tak návštěvníci mohou seznámit také s jeho výtvarnou tvorbou a kresebnými rekonstrukcemi historických objektů." přibližuje výstavu kurátorka Krajské galerie výtvarného umění Ladislava Horňáková. K záznamům úprav zřícenin hradů Brumova a Lukova a zpracování jejich expozic jej přivedl velký celoživotní zájem o naši historii. S památkáři vzájemnou spolupráci dále rozvíjí. Byly realizovány jeho návrhy expozic s kresbami předpokládané podoby feudálních sídel. Stále se také rozrůstá významná kolekce Šimečkových kresebných rekonstrukcí hradů pod názvem COPULI LAPIDUM (hromady kamení), která vznikla na základě obsáhlé Ilustrované encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí od Miroslava Plačka.

Výstavu mohou zájemci navštívit v Grafickém kabinetu v 2. podlaží 14. budovy 14|15 BAŤOVA INSTITUTU. Veřejnost je také zvána na komentovanou prohlídku s kurátorkou výstavy, která proběhne v úterý 3. srpna 2021 v 17.00 hodin. Další informace jsou k dispozici na www.galeriezlin.cz.

Kontakt:
Mgr. Šárka Michalíková
Public relations
Tel: 733 162 977, e-mail: sarka.michalikova@galeriezlin.cz
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín

Petra Štrofová
PR manažerka
Tel: 736 505 513, e-mail: petra.strofova@14-15.cz
14|15 Baťův institut, příspěvková organizace
14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.