29. 7. 2021

Krajská galerie představuje tvorbu manželů Armutidisových.

V Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně je aktuálně k vidění výstava manželů Ireny a Nikose Armutidisových, kteří přistupují k výtvarné tvorbě prostřednictvím odlišných výtvarných médií. Nikos je především sochařem, věnuje se ale i malbě. Irena působí jako výtvarná fotografka a je činná i v oblasti pedagogiky a kurátorství. Oba autoři budou také přítomni na komentované prohlídce, která proběhne 17. srpna v 17.00 hodin.


„Společná prezentace manželů Ireny a Nikose Armutidisových představuje konfrontaci sochařských, malířských a fotografických objektů. Vystavená díla spojuje na jedné straně geometrizace krajiny, na straně druhé abstraktní geometrizovaný materiál," přibližuje výstavu její kurátorka Ladislava Horňáková.

Irena Armutidisová (1956) ve svých fotografických obrazech reaguje na reálné jevy ve venkovské krajině, jež jsou v médiu fotografie konceptualizovány do podoby abstraktního, takřka geometrického tvaru. Na výstavě představuje například fotografie z cyklů Imaginární horizonty, Horizonty mlhy, Linie a struktura v krajině, Zimní. Vedle fotografické tvorby se aktivně podílí na dění v oblasti soudobé fotografie a věnuje se i pedagogické a kurátorské činnosti. Působila také jako děkanka na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Nikos Armutidis (1953) se ve své tvorbě na jedné straně orientuje na portrétní tvorbu spočívající na reálném základě (např. busty Franze Kafky a Jana Wericha v Praze, Alfonse Muchy, Karla Kraugartnera nebo kardinála Dietrichsteina v Mikulově, Vladimíra Menšíka v Ivančicích či Lea Eitingera v Lomnici, bronzová socha Gregora Johanna Mendela pro aulu Mendelovy univerzity v Brně nebo plastika Jana Amose Komenského pro Velkou Bíteš). Na druhé straně pracuje s objekty, v nichž se dostává na pomezí minimalismu a stereometrické abstrakce. K obdobným tématům dospívá rovněž ve svých malířských pracích, které v abstraktním zobecnění představují zajímavou konfrontaci s trojrozměrnými díly. Patří mezi přední české sochaře a jeho volná tvorba představuje široký záběr od kreseb, maleb a volných, abstraktních plastik po práce spojené se společenskými zakázkami.

Výstava je k vidění ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU v 1. podlaží budovy 14 do 22. srpna 2021. Další informace na www.galeriezlin.cz.

Kontakt:
Mgr. Šárka Michalíková
Public relations
Tel: 733 162 977, e-mail: sarka.michalikova@galeriezlin.cz
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín

Petra Štrofová
PR manažerka
Tel: 736 505 513, e-mail: petra.strofova@14-15.cz
14|15 Baťův institut, příspěvková organizace
14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.