20. 10. 2021

Krajské Turistické Informační Centrum zve 26. října na Týden turistických informačních center ČR.

Krajské turistické informační centrum (dále KTIC), které vzniklo nově ve Zlíně v květnu letošního roku, se poprvé zapojí do akce Týden turistických informačních center ČR. Tu vyhlašuje Asociace turistických informačních center České republiky. Poslední ročník se konal v roce 2019, kdy se zapojilo téměř 180 infocenter. Zlínský KTIC oslaví tento den v úterý 26. října.


„Smyslem akce je představit činnost informačních center široké veřejnosti. Jejich funkce je nezastupitelná. Turisté i místní obyvatelé v nich hledají informace a inspiraci k výletům, zajímají se o kulturní dění a atraktivity v okolí. Infocentra představují určitou tradici a místo, kde zájemci obdrží potřebné informace. K vyhlášenému svátku informačních center jsme se nadšeně připojili a těšíme se na všechny návštěvníky" představila plánovanou akci Petra Kubíková, ředitelka 14|15 Baťova institutu, p.o..

Týden turistických informačních center ČR je pořádán v návaznosti na Světový den pro rozvoj informací. Ten vznikl z popudu OSN roku 1972 a má připomínat důležitost informací pro naše rozhodování, náš život. V dnešní době už má lidstvo přístup k mnoha informacím prostřednictvím internetu a sdělovacích prostředků. Přesto patří i tradiční tištěné materiály a především mluvené slovo, jako základní způsob komunikace, k nepostradatelným formám poskytování informací.

„Turistická informační centra poskytují široké spektrum informací a služeb pro návštěvníky, jejich přidanou hodnotou je lidský kontakt a přímá osobní komunikace, což je v dnešní době mimořádně důležité," připomenula krajská radní pro kulturu a školství Zuzana Fišerová. „Místní pracovníci a pracovnice jsou schopni návštěvníkům různého věku pomoci s vyhledáváním informací v českém i cizím jazyce, s jejich tříděním atd. Přispívají tak ke vzdělávání, podpoře kulturních aktivit i ke zkvalitňování využití volného času nás všech" dodala paní Fišerová.

Akce se koná od 8 do 18 hodin a KTIC, tedy nové Krajské turistické informační centrum, najdou zájemci ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU v přízemí 14. budovy.

Kontakt:
Petra Štrofová
PR manažerka
14|15 Baťův institut, p. o.
M +420 736 505 513
E-mail petra.strofova@14-15.cz

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.