17. 1. 2022

Zlínské muzeum a galerie lákají na zajímavý program k aktuálním výstavám

V krajském kulturně vzdělávacím centru 14|15 BAŤŮV INSTITUT mohou návštěvníci až do 27. února vidět hned několik krátkodobých výstav, ke kterým Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně připravili také zajímavý doprovodný program, jako jsou komentované prohlídky či tvořivá dílna.


Galerijní výstavou Rozum versus cit²: Zlínský průmyslový design 1959–1992 provede návštěvníky v úterý 18. ledna v 17 hodin její kurátor Vít Jakubíček. Jedná se o pokračování výstavy ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a Národním technickým muzeem, které mapuje historii zlínského průmyslového designu a představuje toto téma netradičním a inovativním způsobem. Tentokrát návštěvníky seznamuje blíže s obdobím od roku 1959, kdy začala vysokoškolská výuka tvarování strojů a nástrojů ve Zlíně (Gottwaldově), do roku 1992, rozdělení Československa, které znamenalo zánik dosavadního institucionálního rámce československého designu. Kromě fyzicky vystavených artefaktů přibližuje téma a jeho klíčové osobnosti prostřednictvím aplikace, díky níž si zájemci mohou pohovořit s „hologramem" designéra Františka Crháka nebo si projít výstavu s virtuálním kurátorem.

Ve čtvrtek 20. ledna v 16 hodin je připravena komentovaná prohlídka muzejní výstavy Nomádi Evropy – příběh slovenského drátenictví s jejím kurátorem Ondřejem Machálkem. Ta zachycuje příběh slovenského drátenictví od jeho začátků až po současná díla mistrů ze Žilinského kraje a celého Slovenska. Základem výstavy jsou kopie nejvzácnějších a nejstarších kusů drátenických předmětů, které vytvořili tradičními technikami podle originálních sbírkových předmětů Žilinského muzea dráteníci Ladislav Fapšo a Miroslav Kalman. Druhou částí výstavy je ukázka volné tvorby současných slovenských drátenických mistrů, která prezentuje oživenou tradici tohoto řemesla.

V sobotu 22. ledna v časech 10.00-12.00 a 14.00-16.00 zve muzeum děti od 5 let a dospělé na tvořivou dílnu Do obrázku vetkané, ve které si mohou vyrobit tkaný obrázek v drátěném rámečku. „Dílna krásně propojuje témata dvou současných výstav - drátenické Nomády Evropy a tapiserie z kronikářské Od Kosmy přes Dalimila," uvedla Silvie Lečíková z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Výstava Od Kosmy přes Dalimila nabídne také komentovanou prohlídku ve čtvrtek 3. února v 16 hodin s kurátorkou Veronikou Balajkovou, která představí zajímavosti z výstavy tapisérií, jež jsou replikami nejstarší česky psané a veršované Kroniky tak řečeného Dalimila z let 1331 až 1333. Její iluminované ilustrace inspirovaly textilní výtvarnici Věru Mičkovou k jejich převedení do tkané podoby a v letech 2009 - 2011 vytvořila soubor dvaceti gobelínů. Ty jsou doplněny tištěnými kronikami ze sbírek muzeí Zlínského kraje.

V úterý 1. února v 17 hodin představí výstavu Zdeňka Saletová. z – NIT – ra přímo její autorka Zdeňka Saletová. Jedná se o její první samostatnou prezentaci v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně. Ačkoliv Zdeňka Saletová od počátku inklinuje k sochařství, její tvorba se formuje na mnohem širším základu a vyznačuje se mimořádným citem pro kombinaci rozmanitých výtvarných technik a přístupů. Tradiční sochařský materiál se tu objevuje vedle křehkého média papíru, slepotisky se doplňují s náročným procesem vyšívání, subtilní linie střídají pestrobarevné malířské vstupy. Přes variabilitu uměleckých postupů však její dílo zůstává silně vnitřně soudržné.

Více informací na www.14-15.cz, www.muzeum-zlin.cz, www.galeriezlin.cz.

 

Kontakt:
Alena Babicová
PR manažerka
14|15 Baťův institut, příspěvková organizace
14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín
Tel: 736 505 513, e-mail: alena.babicova@14-15.cz

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.