10. 3. 2022

Krajská galerie představí dílo pozapomenutého českého krajináře Jana Honsy

Výstava „Jan Honsa (1876 – 1937) - Samotář se srdcem venkovana" je pokračováním cyklu, ve kterém Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně představuje významné osobnosti české výtvarné scény přelomu 19. a 20. století. Jak podtitul výstavy napovídá malíř a grafik Jan Honsa byl již od mládí svým založením samotář, který kromě studií, několika zahraničních cest a víceméně nuceného pobytu v Praze ve válečných letech prožil téměř celý život v Běstovicích u Chocně a zdejší kraj se pro něj stal základem uměleckých inspirací. Výstava bude zahájena vernisáží v úterý 15. března v 17 hodin a k vidění bude ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU do 5. června 2022.


Jan Honsa pocházel ze starého rolnického rodu a jeho těsné spojení s půdou jej předurčilo ke studiu krajinomalby, které absolvoval v proslulé škole Julia Mařáka na pražské Akademii.

„Na začátku jeho tvůrčího úsilí je patrný vliv Mařákova školení, kdy maluje obrazy převážně výškového formátu v souladu s plenérovou malbou 19. století. Na přelomu století Honsa prohlubuje svůj zájem o nové výtvarné postupy v duchu impresionismu, částečně pod vlivem Antonína Slavíčka. Jeho obrazy se stávají záznamem momentálního dojmu – imprese, kdy se zastavuje čas a nálada určitého okamžiku," představila jeho dílo kurátorka výstavy Pavlína Pyšná z Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně.

Po roce 1900 nabývá v jeho díle na významu stylizované, dekorativní kompozice, ve kterých nastupují idylické krajinné celky, prostoupené kvetoucími stromy nebo typickými venkovskými chalupami, a otevírají se panoramatické výhledy do kraje, nad nímž se klene široký pás oblohy naplněný bohatými mračnými ději. Honsův malířský styl krystalizuje do osobité a nezaměnitelné polohy, která představuje originální linii v zobrazování českého venkova na počátku minulého století. Příznačná je zejména výrazná neoimpresionistická technika a živá barevnost evokující až barvotiskové vzezření. Díla zachycují především krajinu Podorlicka a Českomoravské vrchoviny.

„Výstava není vzhledem ke svému rozsahu vyčerpávající retrospektivou, ale spíše vzácnou příležitostí k nahlédnutí do živého labyrintu odkazu tohoto pozapomenutého českého krajináře. Vybraný soubor děl pochází z řady veřejných galerií i několika soukromých sbírek a sleduje postupné proměny Honsovy tvorby, která je založena na trvalém a hlubokém sepětí s přírodou. Jde o upřímnou zpověď o pevných vazbách malíře k jeho rodné krajině, s níž vyrůstal, žil a pracoval. Výstava připomíná Honsovo dílo jako odraz jeho životní a umělecké cesty, jeho nadějí a úspěchů stejně jako starostí a teskného závěru života v dobrovolné samotě. Honsa dosáhl svébytným projevem v malbě i grafice pozoruhodných výsledků, které jej bezesporu řadí mezi význačné tvůrce své doby," doplnila Pavlína Pyšná.

Návštěvníci se mohou těšit také na komentované prohlídky výstavy s její kurátorkou v úterý 12. 4. a 17. 5. vždy v 17 hodin.

Více informací na www.galeriezlin.cz

Kontakt:
Mgr. Šárka Michalíková
Public relations
Tel: 733 162 977, e-mail: sarka.michalikova@galeriezlin.cz
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín

Alena Babicová
PR manažerka
Tel: 736 505 513, e-mail: alena.babicova@14-15.cz
14|15 Baťův institut, příspěvková organizace
14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.