8. 6. 2022

Krajská galerie připravuje výstavu, která přiblíží proměny krajiny ve známých obrazech

Jak lze propojit výtvarné umění s přírodními vědami ukazuje nová výstava v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně, kde se po stopách českých krajinářů vydali odborníci z Ústavu geoniky AV ČR a dalších institucí. Společně nyní v krajské galerii představují část výsledků projektu, který sleduje proměnu reálných míst z krajinomaleb a starých krajinářských fotografií z oblasti jižní Moravy a moravských Karpat. Mezi autory děl dohledávaných míst patří například Joža Uprka, Alois Kalvoda, Vladimír Vašíček, Vladimír Hroch, Stanislav Lolek a Alois Schneiderka. Výstava bude zahájena vernisáží 14. června v 17 hodin v 1. podlaží budovy 14.


„Zatímco jsou tyto změny obvykle studovány s pomocí starých a novějších map, či leteckých a družicových snímků, využívá projekt navíc ještě poznatky o výskytu a rozšíření rostlin a hlavně obrazové dokumenty, jako jsou krajinomalby, grafiky a fotografie," přiblížil výstavu její autor Petr Halas, odborník na vegetační ekologii.

„Symbolickým vstupem do oblasti je fotografický záběr na nezaměnitelné trojvrší v Chřibech, ztvárněných i v kresbách a obrazech Františka Richtera, Augusta Hauna a Aloise Kalvody. Prostřednictvím obrazů Stanislava Lolka a Joži Uprky nahlédneme do Bílých Karpat. Z rovinatého úvalu Moravy až do kopců Vizovických vrchů nás provedou obrazy Vladimíra Hrocha. Do krajiny Beskyd vstoupíme prostřednictvím děl Aloise Schneiderky, Oldřicha Zezuly a fotografií Rudolfa Jandy, s nímž z hor sestoupíme do podhorských rovin Poodří a Ostravské pánve," popisuje výstavu kurátorka z Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně Ladislava Horňáková.

Podobně zaměřená výstava jako v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně, ale s regionálně odlišným záběrem proběhla také v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě (2021), v Galerii Josefa Jambora v Tišnově (2021), v muzeu ve Šlapanicích (2022) a právě probíhá, popř. ještě bude uskutečněna v Podhoráckém muzeu v Předklášteří a v Jihomoravském muzeu ve Znojmě. Ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU bude výstava k vidění do 11. září. Komentovaná prohlídka s autory projektu proběhne v úterý 16. 8. v 17 hodin.

Výstava je realizována za finanční podpory Technologické agentury ČR (TL02000222), spolupracujících institucí (Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i., Mendelovy univerzity v Brně, Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.) a Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně.
Více informací na www.galeriezlin.cz

Kontakt:
Mgr. Šárka Michalíková
Public relations
Tel: 733 162 977, e-mail: sarka.michalikova@galeriezlin.cz
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín

Alena Babicová
PR manažerka
Tel: 736 505 513, e-mail: alena.babicova@14-15.cz
14|15 Baťův institut, příspěvková organizace
14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín

 Foto: archiv KGVU

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.