25. 7. 2022

Čtěte s muzeem

Letošní rok se v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně nese ve znamení značné publikační aktivity. Všechny nové tituly, na nichž se muzeum podílelo, jsou úzce provázány s odbornou činností muzea a některé přímo navazují na současné či nedávné výstavní projekty.


Brožura Poznáváme léčivé stromy a keře vznikla jako reakce na velmi příznivé ohlasy a doslova poptávku návštěvníků úspěšné výstavy Léčivé stromy z roku 2018. Její autorka a kurátorka v jedné osobě, botanička muzea Petra Hanáková, v ní představuje 36 u nás rostoucích dřevin a možnosti jejich využití v bylinářství. „Každý profil jednotlivých dřevin zahrnuje vyobrazení, údaje o výskytu, informace o využívaných částech, o potížích, při nichž se využívají i o způsobech jejich zpracování," představuje svou práci autorka. „Doplněna jsou propojení s lidovou tradicí, informace o správném sběru a základní návody na domácí léčebné přípravky." Publikace tak navazuje na již dříve vydaný receptář Léčivé stromy.

Malý kapesní „atlásek" Broučci, které bychom měli znát je provázán se současnou stejnojmennou výstavou muzea ve Zlíně. Na jeho stránkách je představeno 79 víceméně běžných brouků naší přírody, jak je ve svých půvabných kresbách zachytil a komentáři opatřil někdejší známý dlouholetý popularizátor entomologie Vladimír Javorek. Vedoucí přírodovědného oddělení muzea Dušan Trávníček atlas doplnil předmluvou, fotografiemi i životopisem autora a výrazně se zasadil o publikování materiálu, který ležel v šuplíku více jak dvacet let. Tato kniha mohla být vydána díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR.

Geoložka Andrea Dovicová a zoolog Dušan Trávníček připravili letos na hradě Malenovice sezónní výstavu Jantar ze Študlova, perla moravských Karpat. Aby mohli návštěvníci informace o tomto geologickém fenoménu studovat i doma, sepsala Andrea Dovicová ve spolupráci s Jaroslavem Bednaříkem, externím odborníkem na mineralogii, také stejnojmennou brožuru přibližující vše podstatné o minerálu študlovitu z třetihor.

Po roce spatřilo světlo světa další dvoučíslí odborného společenskovědního časopisu Acta Musealia, na němž se vydavatelsky podílí Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Muzeum regionu Valašsko. Na čtenáře tentokrát čeká 6 původních recenzovaných badatelských studií a 7 drobnějších příspěvků z oborů etnografie, historie, archeologie, nechybí profily muzejních osobností.

Poslední z titulů je Příběh vizovického pečiva etnografky zlínského muzea Jany Koštuříkové. Výpravná publikace, kterou vydalo město Vizovice, shrnuje vše, co by si každý se zájmem o toto figurální pečivo mohl jen přát. „Kniha shrnuje výsledky několikaletého terénního výzkumu a je současně zpracováním fondu vizovického pečiva, který se v Muzeu jihovýchodní Moravy nachází," říká autorka. Připravila pro čtenáře kapitoly o historickém vývoji ozdobných figurek, o významu jednotlivých tvarů, zařazeny jsou i profily nejznámějších tvůrců minulých i současných. Pro zájemce o rukodělné tvoření jsou velkým bonusem návody na samotné těsto i jeho zpracování do základních tvarů s fotografickými návody. Součástí knihy je i pracovní sešit pro děti, jehož autorkou je muzejní lektorka Adéla Šimová.

Všechny uvedené publikace jsou k zakoupení na recepci 14|15 BAŤOVA INSTITUTU nebo prostřednictvím webu muzea www.muzeum-zlin.cz.

 

Kontakt:

Ing. Silvie Lečíková
vedoucí obchodního oddělení MJVM Zlín
Vavrečkova 7040, Zlín, 14|15 BAŤŮV INSTITUT

573 032 326 | 734 769 971
silvie.lecikova@muzeum-zlin.cz | www.muzeum-zlin.cz

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.