2. 8. 2022

14|15 BAŤŮV INSTITUT spouští provoz své fotovoltaické elektrárny

Začátkem ledna tohoto roku byla zahájena instalace fotovoltaických systémů na střechy krajského kulturně vzdělávacího centra 14|15 BAŤŮV INSTITUT. Nyní je stavba fotovoltaické elektrárny již zkolaudována a díky jejímu provozu dojde ke snížení spotřeby energie v objektu a tím ke snížení provozních nákladů krajského kulturně vzdělávacího centra.


Budovy objektu 14|15 BAŤOVA INSTITUTU se nacházejí v památkové zóně s přísnými požadavky památkářů na zachování původního typu oken a původního zdiva, což v konečném důsledku nese vyšší nároky zejména na spotřebu elektřiny.

„Velká energetická náročnost je spojena s nezbytným zajištěním podmínek pro ochranu vystavených i uložených exponátů, uměleckých děl a knižního fondu, jak v samotných prostorách galerie, muzea a knihovny, tak v depozitářích a archivech. V letních i zimních měsících jsou zde vysoké náklady spojené se zajištěním stabilního prostředí," uvedla Petra Kubíková, ředitelka 14|15 Baťova institutu, příspěvkové organizace.

"V aktuální situaci s rostoucími cenami energií musíme přemýšlet o alternativách a úsporných řešeních ve všech našich krajských objektech. Proto jsem ráda, že Baťův institut díky fotovoltaice může ušetřit značnou část provozních nákladů. Pro představu, průměrná roční spotřeba elektrické energie 14|15 BAŤOVA INSTITUTU byla za poslední tři roky 7 315 461,50 Kč. Fotovolatická elektrárna má také nezanedbatelný ekologický přínos," sdělila Zuzana Fišerová, radní Zlínského kraje zodpovědná za kulturu a školství.

Cílem projektu instalace fotovoltaických systému bylo zvýšit energetickou soběstačnost a podpořit výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, a to formou fotovoltaických panelů na střeše objektu. Ty budou sloužit pro přímou výrobu elektrické energie ze sluneční energie. Tato energie bude okamžitě, bez akumulace, spotřebována v místě výroby. Nevzniknou žádné přetoky do distribuční sítě, což je to dáno tím, že spotřeba elektřiny v objektu mnohonásobně převyšuje výkon FVE.

„Bylo zvoleno řešení s optimizéry, které výrazně snižují závislost panelů na zastínění, protože optimalizují výkon každého panelu samostatně. Pokud by stín zastínil jeden panel, ovlivní to pouze výkon tohoto panelu, bez vlivu na ostatní. Řešení také umožňuje detailní monitoring funkčnosti a efektivnosti elektrárny a maximalizuje výkon celé produkce FVE", doplnila Petra Kubíková.

Na stávající střechu budovy 14 a 15 objektu byl nainstalován fotovoltaický systém o celkovém počtu 364 panelů (o jednotkovém špičkovém výkonu 450 Wp) a instalovaný DC výkon FVE bude 163,80 kWp. Úspora elektrické energie se bude pohybovat v předpokládané výši cca 10 % z celkové roční spotřeby elektrické energie. Předpokládaná doba návratnosti investice při získání dotace činí 8-9 let. Při nárůstu cen může být kratší.

Umístění prvků na střeše budov bylo provedeno tak, aby i nadále byly k dispozici atraktivní střešní prostory ke kulturním a společenským účelům. Z toho důvodu byla zachována východní i západní část terasy 14. budovy, kde se pravidelně konají akce pro veřejnost.

Projekt „14|15 Baťův institut – instalace fotovoltaických systémů" je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí, kdy míra podpory činí 60 % ze způsobilých výdajů.

Investiční projekt zelené energie finančně podpořil z více než 40% Zlínský kraj.

 

Více informací na www.14-15.cz

 

  

 

 

 

Kontakt:

Alena Babicová
PR manažerka
14|15 Baťův institut, příspěvková organizace
14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín
Tel: 736 505 513, e-mail: alena.babicova@14-15.cz

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.