4. 8. 2022

Krajská knihovna představuje prostřednictvím série videí 20 knihoven v kraji

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně natočila u příležitosti svého 20letého výročí fungování v roli krajské knihovny sérii videí, ve kterých představí 20 ukázkově fungujících místních a obecních knihoven.


Od 1. ledna 2002 se změnila bývalá okresní knihovna na krajskou a tím jí přibylo mnoho nových funkcí a povinností. Knihovní zákon totiž krajským knihovnám ukládá povinnost zajišťovat regionální funkce, to znamená metodickou i praktickou pomoc menším knihovnám. „Ta spočívá v přípravě souborů knih, které cirkulují mezi obsluhovanými knihovnami, v nákupu a zpracováním knih, zajištění vzdělávání knihovníků, servisu automatizovaného knihovního systému a spoustě dalších souvisejících činností," uvádí Jana Tomancová, vedoucí Útvaru regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje.

Krajská knihovna výkon regionálních funkcí koordinuje, každoročně vydává ročenku o knihovnách Zlínského kraje a usiluje o co nejlepší fungování veřejných knihoven v kraji. Zlínský kraj regionální funkce knihoven financuje od roku 2005 ze svého rozpočtu. Neopominutelnou pomoc s výkonem služeb menším knihovnám poskytují bývalé okresní a střediskové knihovny.

„I v těch nejmenších obcích v celém kraji najdeme opravdu skvěle fungující knihovny. Řada z nich je moderně a vkusně rekonstruována. V příjemných prostorách nabízí svým uživatelům nejen klasické knihovnické služby, jako půjčování knih a časopisů, deskových her, audioknih a CD, přístup na internet a řadu dalších služeb, ale fungují jako skutečná kulturní a komunitní centra, významně obohacující život obce, vyzdvihuje roli obecních a místních knihoven Jan Kaňka, ředitel Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně.

Knihovny nabízejí program pro maminky s dětmi, často jsou k dispozici hrací koutky pro nejmenší, hračky a didaktické pomůcky. Častá je spolupráce se školami a školkami, kdy děti od nejmladšího věku budují pozitivní vztah ke čtení a knížkám. Mnohé knihovny přizpůsobují svou pracovní dobu právě školní docházce a děti rovnou po škole zamíří právě do knihovny. Knihovníci se zapojují jak do celostátních projektů na podporu čtenářství jako Bookstart, Noc s Andersenem, Březen měsíc čtenářů a další i realizují svébytné projekty a originální aktivity. „Zlínský kraj práci knihoven sleduje a každoročně oceňuje knihovny i knihovnice a knihovníky. Jsem ráda, že se slavnostního aktu účastní i starostové měst a obcí, kteří jsou pro celý proces fungování knihovního systému nesmírně důležití," uvedla Zuzana Fišerová, radní pro kulturu a školství Zlínského kraje.

Aktivní využití volného času a možnost celoživotního vzdělávání nabízejí knihovny také seniorům. Hojně navštěvované jsou čtenářské kluby, společné organizované výlety a besedy určené právě této cílové skupině.
Klíčovou roli sehrávají v menších knihovnách bezpochyby sami knihovníci / knihovnice, kteří vdechují knihovně život a určují její směřování. Čtenáři pak nepřicházejí jen pro výpůjčky, ale i na kávu nebo čaj, povykládat si, načerpat inspiraci a povznést ducha. Uvědomělí starostové a starostky si nenahraditelné role knihoven a prospěšnosti pro život celé obce cení a jejich fungování vřele podporují.

Pro inspiraci i jako ocenění vynikající práce jsme u příležitosti dvacetiletého výročí dvacet takovýchto ukázkově fungujících knihoven vybrali a představíme je prostřednictvím série videí, která budou postupně zveřejňována na YouTube kanálu Krajské knihovny (bit.ly/3PTEg6q).

„Těším se na videa i reakce diváků a návštěvníku. V dnešní době je již virtuální svět stejně zajímavý, jako ten skutečný. Na YouToube se podívám, ale do knihoven si raději zajdu," uzavřela Fišerová.

Kontakt:
Gabriela Winklerová
tel.: 573 032 505 / 734 860 722, e-mail: winklerova@kfbz.cz
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín

Úvodní foto: Fotografie z natáčení v Obecní knihovně Horní Lideč, archiv KFBZ.

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.