24. 10. 2022

ŠEVCI ŽIJÍ? Ve zlínském muzeu ano

25. říjen býval ve Zlíně významným dnem, protože na něj připadal svátek svatého Kryšpína a Kryšpiniána, patronů ševců, sedlářů a koželuhů. „Město obuvi“ ho samozřejmě nemohlo neslavit.


V současnosti tento svátek připomíná Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně akcí s názvem ŠEVCI ŽIJÍ. V sobotu 29. října 2022 připravilo přímo v expozici Princip Baťa ve 14. budově bývalého továrního areálu celodenní program plný aktivit, ukázek a dílniček s obuvnickou tematikou.

Duší akce je Michal Heinrich, historik muzea a kurátor sbírky obuvi. Pro letošní akci připravil program, v němž se zábava a poučení vzájemně doplňují. Staré časy ševcoviny na návštěvníky dýchnou díky Jiřímu Hýžovi a jeho ruční výrobě obuvi v dílně z konce 19. století nebo stanoviště čištění obuvi. Protikladem bude výrobní obuvnická linka z baťovské éry, předvedení některých strojů a ukázky práce návrháře a modeláře obuvi z firmy Vasky. Česká obuvnická a kožedělná asociace nabídne možnost diagnostiky chodidel a Ateliér obuvi z Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati přiveze oblíbený „chodník zdraví" a bude zde prezentovat výstavu studentských prací z Ateliéru designu obuvi. Obuvnictví budoucnosti představí Centrum výzkumu obouvání při UTB Zlín s ukázkami 3D tisku a digitalizace a s nejmodernějším trendem biodegradabilní obuvi.

„Nově se podařilo do programu začlenit i možnost nahlédnutí do skutečné výroby," uvedl Michal Heinrich. „Prostřednictvím virtuální reality si návštěvníci prohlédnou provozovnu firmy Vasky. Skutečnou dílnu v továrním areálu budou moci návštěvníci navštívit ve třech prohlídkách, které budou odcházet z recepce 14. budovy v 11, 13 a 15 hodin. Tuto část programu nám umožnila spolupráce s Klubem absolventů Baťovy školy práce."

Jak už je zvykem, součástí akce bude i několik dílniček pro děti připravených lektorským oddělením muzea. Jak řekl Pavel Hrubec, ředitel muzea: „Věříme, že pokud se podaří udržet skomírající plamínek obuvnictví ve Zlíně při životě, tak z něj někdo v budoucnu znova rozdmýchá slávu řemesla, které k městu patří."

Podrobný program na https://www.muzeum-zlin.cz/sevci-ziji.

Kontakt:

ing. Silvie Lečíková
vedoucí obchodního oddělení MJVM Zlín
Vavrečkova 7040, Zlín
573 032 326 | 734 769 971
silvie.lecikova@muzeum-zlin.cz | www.muzeum-zlin.cz

Mgr. Michal Heinrich
573 032 310
michal.heinrich@muzeum-zlin.cz

Foto: archiv MJVM ve Zlíně

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.