15. 3. 2023

Grafické dílo Maxe Švabinského v krajské galerii

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně připravila výstavu Maxe Švabinského, klíčového představitele české výtvarné scény přelomu 19. a 20. století. Výstava se zaměřuje na jeho rozsáhlou grafickou tvorbu, která je více než 200 díly zastoupena i ve sbírce galerie. Vernisáž s hudebním doprovodem se uskuteční v úterý 21. března v 17 hodin.


Max Švabinský (1873–1962) patřil k významným představitelům generace, která formovala základy moderní umělecké tradice. Jeho životní dílo krystalizovalo v širokém spektru mnoha aktivit. Na straně jedné byl pohlcen malbou, kresbou, grafikou a monumentální prací v architektuře, na straně druhé neváhal věnovat svůj čas pedagogickému působení nebo literárním počinům. Brzy se stal vysoce respektovaným umělcem a vůdčí osobností pražské Akademie. Byl uznáván i v zahraničí, v roce 1923 jej například francouzský prezident jmenoval rytířem Řádu čestné legie.

Výstava se soustředí na bohatství jeho grafického projevu, který sleduje v několika tematických celcích. „Návštěvníci uvidí krajinné celky spolu s velkými oživujícími detaily přírody, podobizny předních kulturních osobností i nejbližších členů rodiny, komorní smyslné výjevy vedle výpravnějších mytologických scén nebo také biblická témata a parafráze básnických sbírek," přibližuje kurátorka výstavy Pavlína Pyšná. „ Spíše než předložení faktografického přehledu, je cílem představit tvorbu Švabinského v kontextu s jeho autentickými poznatky a úvahami. Díla proto doprovází úryvky autorových textů, které přibližují zázemí jeho umělecké tvorby," dodává.

Výstava dále přináší rozšiřující pohled na pedagogický přínos Maxe Švabinského, kdy v letech 1910 až 1928 vedl na pražské Akademii grafickou školu a výrazně ovlivnil další generace nastupujících umělců. Na výstavě jsou proto svými grafickými listy výběrově zastoupeni jeho někdejší studenti, mnozí dnes už etablovaní umělci, např. Cyril Bouda, Koloman Sokol, Miloslav Holý a další.

Všechny exponáty pochází z uměleckých fondů Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně a Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě a odkrývají tak jejich sbírkové bohatství v roce, kdy si instituce připomínají významná výročí svého založení. Výstava je zároveň dalším příspěvkem k cyklu výběrových retrospektiv, kterými se galerie programově zabývají s cílem představit základní hodnoty českého umění konce 19. a počátku 20. století. Galerijní výročí se nadto v letošním roce šťastně spojilo se 150. výročím narození uvedeného umělce.

Výstava bude k vidění ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU do 21. května 2023. Komentované prohlídky výstavy se uskuteční 4. dubna a 2. května 2023 vždy v 17 hodin.

Více na www.galeriezlin.cz

Kontakt:
Šárka Michalíková
Public Relations
Tel: 733 162 977, e-mail: sarka.michalikova@galeriezlin.cz
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín

Alena Babicová
PR manažerka
Tel: 736 505 513, e-mail: alena.babicova@14-15.cz
14|15 Baťův institut, příspěvková organizace
14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín

 

Foto: archiv KGVU

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.