St, 19. 9. 2018 - St, 17. 10. 2018 v 17:00 hod

ROZUMÍME HISTORII?! ČESKÁ STÁTNOST

Přednáškový cyklus

Čas konání: v 17:00 hod

Místo konání: 2. podlaží budovy 15 | sál B

Pořadatel: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně


Přednáškový cyklus v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně pořádaný ve spolupráci se Státním okresním archivem Zlín Rozumíme historii?!, tentokrát na téma Česká státnost.

 

19. 9. 2018 | Symboly české státnosti

PhDr. Karel Müller (Zemský archiv v Opavě)

Přednáška o vývoji heraldických symbolů české státnosti s důrazem na období od vzniku Československé republiky v roce 1918 do současnosti.

 

17. 10. 2018 | Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm aneb Jak Češi (ne)směřovali k samostatnému státu.

Mgr. Milan Řepa, Ph.D. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.)

Snili Češi o vytvoření samostatného státu? Úpěli jsme za Rakouska a toužili po jeho zániku? Odpověď na tyto a řadu dalších otázek by měla poskytnout bilance historického vývoje českých zemí od poloviny 18. století do předvečera první světové války.

 

7. 11. 2018 | Tomáš Garrigue Masaryk a volby - AKCE ZRUŠENA

Mgr. Pavel Fabini (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.)

 

 

Vstupné na jednotivé přednášky: 40,- Kč, snížené 30,- Kč, držitelé ZTP zdarma

 

Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akce.

V rámci akcí a výstav pořádaných v prostorách 14|15 BAŤOVA INSTITUTU mohou být pořizovány fotografie, obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvkové organizace sídlící ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU (Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně a 14|15 Baťův institut) nenesou odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty

2. podlaží budovy 15 | sál B

  • Ulice: Vavrečkova 7040
  • Město: Zlín
  • PSČ: 76001

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

příspěvková organizace