St, 3. 4. 2019 - St, 15. 5. 2019 v 17:00 hod

ROZUMÍME HISTORII?! ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

Přednáškový cyklus.

Čas konání: v 17:00 hod

Místo konání: 2. podlaží budovy 15 | sál B

Pořadatel: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně


Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně a Státní okresní archiv Zlín zve na přednášky z cyklu Rozumíme historii, tentokrát na téma ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA.

Pamětní knihy železničních stanic – unikátní pramen k regionálním dějinám

Ing. Miroslav Kunt (Národní archiv)
3. 4. 2019 | 17.00 

Ministerstvo železnic nařídilo v roce 1923 povinné vedení kronik na železnici. V Národním archivu jsou zachovány úřední opisy těchto kronik, výjimečně originály, končící počátkem 50. let 20. století. Vše je přístupné na internetu. Přednáška seznámí posluchače s vývojem dopravního kronikářství a s obsahem kronik.

Železnou cestou Moravou

Mgr. Alena Borovcová, Ph.D. (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě)
10. 4. 2019 | 17.00

Nultým kilometrem vycházela z Vídně první parostrojní železnice na území bývalého Rakouska a směřovala na sever, Moravou a Slezskem k ostravským ložiskům uhlí a do Bochnie k solným dolům. Dnes samozřejmost, tehdy nevídaná novota. Přednáška seznámí posluchače s počátky železnic u nás, stavbou páteřních tratí (Severní dráhy císaře Ferdinanda a Severní státní dráhy) i vznikem a vývojem drážní architektury. V závěru se dotkne problematiky zachování a ochrany historického stavebního fondu na železnici.

Jak se Zlín přiblížil světu. 120 let železnice Otrokovice-Zlín-Vizovice

Mgr. David Valůšek (Státní okresní archiv Zlín)
15. 5. 2019 | 17.00

Zavedení železniční dopravy z Otrokovic do Zlína a Vizovic roku 1899 mělo mimořádný dopad na industrializaci Podřevnicka. Přednáška se zaměří na širší souvislosti a význam této lokální železniční tratě v první polovině 20. století.


Vstupné 40 Kč, snížené 30 Kč, držitelé karty ZTP zdarma

2. podlaží budovy 15 | sál B

  • Ulice: Vavrečkova 7040
  • Město: Zlín
  • PSČ: 76001

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

příspěvková organizace