Pá, 26. 4. 2019 - Ne, 7. 7. 2019

GLORIA MUSICAE!

Výstava historických hudebních nástrojů.

Místo konání: 1. podlaží budovy 14

Pořadatel: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně


Výstava představuje ucelenou kolekci strunných, dechových a bicích historických hudebních nástrojů z 18. – 20. století. Unikátní soubor hudebních historických nástrojů pochází od pražského sběratele Jaromíra Růžičky. Jeho sbírka je jedinečná především v komplexnosti zastoupení takřka všech druhů hudebních nástrojů.

Kromě bohaté přehlídky historických hudebních nástrojů bude k vidění také vybavení zlínské houslařské dílny Pavla Celého jako ukázka soudobého regionálního hudebního nástrojářství. Bude se jednat např. o ponk, rozpracované smyčcové hudební nástroje, zařízení i nástroje na výrobu a servis smyčcových instrumentů. Vystaveny budou také reklamní materiály nebo keramika a porcelán s hudební tématikou..

Vernisáž výstavy: 25. 4. v 17.00 hod.

Více informací o výstavě zde.

Doprovodný program k výstavě zde.

Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akce.

V rámci akcí a výstav pořádaných v prostorách 14|15 BAŤOVA INSTITUTU mohou být pořizovány fotografie, obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvkové organizace sídlící ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU (Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně a 14|15 Baťův institut) nenesou odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

 foto: archiv MJVM ve Zlíně

1. podlaží budovy 14

  • Ulice: Vavrečkova 7040
  • Město: Zlín
  • PSČ: 76001
  • Telefon: 573 032 111

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

příspěvková organizace