St, 11. 9. 2019 - St, 11. 12. 2019

30 LET PAMÁTKOVÉ PÉČE VE ZLÍNSKÉM KRAJI - CYKLUS PŘEDNÁŠEK

Cyklus přednášek na téma 30 let památkové péče ve Zlínském kraji. 

Místo konání: 2. podlaží budovy 15 | sál B

Pořadatel: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně


Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně zve na řadu přednášek, které se budou konat v termínech:

23. října 2019 v 17.00
Ing. arch. Věra Horová: Jurkovičův Libušín a jeho obnova
27. listopadu 2019 v 17.00
Mgr. Anna Grossová: Jurkovičova-Köhlerova křížová cesta na Svatém Hostýně, historie jejího vzniku a průběh současné obnovy
11. prosince 2019 v 17.00
Ing. Ladislav Buchta: Obnova významných památek z období Baťova Zlína

Vstupné 40 Kč, snížené 30 Kč a zvýhodněné předplatné na celý cyklus 120 Kč, snížené 90 Kč.

 

Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akce.

V rámci akcí pořádaných Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně mohou být pořizovány fotografie, obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

2. podlaží budovy 15 | sál B

  • Ulice: Vavrečkova 7040
  • Město: Zlín
  • PSČ: 76001

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

příspěvková organizace