St, 11. 12. 2019 17.00

LADISLAV BUCHTA: OBNOVA VÝZNAMNÝCH PAMÁTEK Z OBDOBÍ BAŤOVA ZLÍNA

Cyklus přednášek na téma 30 let památkové péče ve Zlínském kraji. 

Čas konání: 17.00

Místo konání: 2. podlaží budovy 15 | sál B

Pořadatel: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně


Závěrečná přednáška z cyklu přednášek na téma 30 let památkové péče ve Zlínském kraji. Cyklus byl uspořádán ve spolupráci s kroměřížským odborným pracovištěm Národního památkového ústavu. 

Tato přednáška přiblíží výraznou etapu stavebního rozvoje města Zlína související s firmou Baťa. Představeny budou základní principy památkové péče uplatňující se při obnovách daných staveb. Během přednášky bude zmíněna problematika revitalizace továrního areálu, kolonií dělnických domků či zásadních památkových obnov Baťova mrakodrapu a Památníku Tomáše Bati. 

Vstupné 40 Kč, snížené 30 Kč.

 

Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akce.

V rámci akcí pořádaných Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně mohou být pořizovány fotografie, obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

2. podlaží budovy 15 | sál B

  • Ulice: Vavrečkova 7040
  • Město: Zlín
  • PSČ: 76001

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

příspěvková organizace