St, 4. 3. 2020 - Ne, 5. 7. 2020

GRAFIKA STARÝCH MISTRŮ ZE ZÁMKU BUCHLOVICE. NIZOZEMSKÉ UMĚNÍ 16. A 17. STOLETÍ

Výstava grafické sbírky. 

Místo konání: 2. podlaží budovy 14 | grafický kabinet

Pořadatel: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně


Grafická sbírka zámku Buchlovice patří už od konce 19. století k nejpočetnějším a umělecky nejhodnotnějším kolekcím tohoto typu ve střední Evropě. Její skladbu tvoří téměř šest a půl tisíce grafik předních osobností mnoha epoch umění 15. až počátku 20. století. Zatímco české umění sbírka sleduje pouze okrajově, její těžiště spočívá v dílech tvůrců cizích evropských zemí, zejména Německa, Itálie, Francie či Nizozemí. Sbírkový fond se navíc do současnosti dochoval ve vzácné intaktnosti a nenarušenosti. I přes tyto skutečnosti však buchlovická sbírka zůstává širší veřejnosti téměř neznámá. Jedinečnou příležitost k jejímu hlubšímu poznání představuje aktuální výstava, která se soustředí na nizozemskou část kolekce. Výběr zahrnuje nejvýznamnější holandské a vlámské umělce 16. a 17. století, k nimž náleží Lucas van Leyden, Pieter Bruegel starší, Rembrandt van Rijn nebo Hendrick Goltzius. Výstava je připravena ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územní památkovou správou v Kroměříži.

Vernisáž výstavy:  3. 3. v 17.00

Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou:  24. 3. v 17.00

 

Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akce.

V rámci akcí a výstav pořádaných v prostorách 14|15 BAŤOVA INSTITUTU mohou být pořizovány fotografie, obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvkové organizace sídlící ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU (Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně a 14|15 Baťův institut) nenesou odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

 

2. podlaží budovy 14 | grafický kabinet

  • Ulice: Vavrečkova 7040
  • Město: Zlín
  • PSČ: 76001

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

příspěvková organizace

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.