14|15 Baťův institut

Příspěvková organizace 14|15 Baťův institut byla zřízena na základě usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0655/Z19/12 ze dne 14. 3. 2012.

Hlavním účelem organizace dle zřizovací listiny je zajišťování správy 14|15 BAŤOVA INSTITUTU (kulturně vzdělávací centrum sídlící v budovách označovaných jako budovy č. 14 a 15 bývalého areálu firmy Baťa) a péče o kulturní, duchovní i společenský rozvoj Zlínského kraje a jeho obyvatel, a to prostřednictvím podpory zasídlených kulturních organizací při plnění jejich předmětu činnosti a koordinace činností těchto organizací. Jedná se o organizace Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

Předmětem činnosti organizace je správa 14|15 BAŤOVA INSTITUTU, spočívající v zajištění provozu, údržby a majetkové správy, provozování informačního centra pro veřejnost, pronájmu dočasně nevyužívaných prostor, zajištění správy vozového parku, tvorba a správa webových stránek, zajištění marketingu a propagace 14|15 BAŤOVA INSTITUTU.

Předmětem činnosti je poskytování servisních služeb zasídleným kulturním organizacím v oblasti marketingu, informačních technologií, komplexní správy majetku, v oblasti ekonomických služeb zpracování účetnictví, mzdového účetnictví a personální agendy a zajištění dalších činností, které mají přiblížit oblast kultury ve vztahu k veřejnosti.

Výroční zprávy

Veřejné zakázky

Výběrová řízení 

Veřejné sbírky 

Rozpočet

Informace o zpracování osobních údajů

Informace dle 106/1999 Sb.

Zapojení do projektu Zelená firma

Kontakt 

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.