St, 15. 6. 2022 - Ne, 11. 9. 2022

VCHÁZENÍ DO KRAJINOMALBY A KRAJINÁŘSKÉ FOTOGRAFIE

Nová výstava v krajské galerii.

Místo konání: 1. podlaží budovy 14

Pořadatel: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně


Výstava obrazů a doprovodných fotografií představí část výsledků projektu, založeného na dohledávání míst reálných předloh krajinomaleb a starých krajinářských fotografií a interpretaci změn krajiny s použitím mapových a literárních pramenů z oblasti jižní Moravy a moravských Karpat. Zatímco jsou tyto změny obvykle studovány s pomocí starých a novějších map, či leteckých a družicových snímků, využívá zmíněný projekt navíc ještě poznatky o výskytu a rozšíření rostlin a hlavně obrazové dokumenty – krajinomalby, grafiky a fotografie, především kvůli jejich divácké či čtenářské atraktivitě. Některé realistické malby a grafiky, popř. staré fotografie, nám zanechaly svědectví o způsobech využívání krajiny v minulosti, o typech rostlinných společenstev. Změny krajiny jsou tak interpretovány také z hlediska změn flóry. Mezi autory prezentovaných obrazů patří například Joža Uprka, Alois Kalvoda, Vladimír Vašíček, Vladimír Hroch, Stanislav Lolek a Alois Schneiderka.

Vernisáž výstavy 14. 6. v 17.00 hod.

 

Komentovaná prohlídka výstavy: 16. 8. v 17.00 hod.

Více informací o výstavě zde a na www.galeriezlin.cz

 

Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akce:

V rámci akcí a výstav pořádaných v prostorách 14|15 BAŤOVA INSTITUTU mohou být pořizovány fotografie, obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvkové organizace sídlící ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU (Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně a 14|15 Baťův institut) nenesou odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekt.

1. podlaží budovy 14

  • Ulice: Vavrečkova 7040
  • Město: Zlín
  • PSČ: 76001
  • Telefon: 573 032 111

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

příspěvková organizace

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.