Pro školy

Nabídka programů knihovny, muzea a galerie, které jsou určeny mateřským, základním, středním školám a jiným školským zařízením, navazují na rámcové vzdělávací programy a usilují o neformální vzdělávání a rozvíjení kulturního povědomí.

Edukační a animační programy pro školy a mimoškolská zařízení

MUZEUM

Oddělení muzejní pedagogiky nabízí edukační programy pro školy a mimoškolní zařízení k expozicím (PRINCIP BAŤA: Dnes fantazie, zítra skutečnost, FRANTIŠEK BARTOŠ: Pedagog, jazykovědec, etnograf) a aktuálním výstavám Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

Muzea se svou osobitou kulturně-vzdělávací funkcí jsou jednou z nejvýznamnějších edukačních institucí. V duchu tradiční výchovně-vzdělávací funkce muzea se dětem, žákům, studentům i jejich pedagogům otevírá i Oddělení muzejní pedagogiky zlínského muzea.

Nabídka edukačních programů v muzeu

GALERIE

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně má v nabídce animační programy, které návštěvníky provedou stálou expozicí díky nově vytvořeným pracovním listům. Poutavé a interaktivní úkoly jsou připraveny pro různé věkové kategorie dětí a různé typy škol, od mateřských přes 1. a 2. stupeň základních škol až po střední školy.

Nedílnou součástí výstav jsou edukační či animační programy. Cílem těchto programů je, aby si návštěvníci odnesli nejenom vizuální zážitek, ale také pochopení kontextu děl a výstavy. Jedná se o zprostředkovávání současného a moderního umění veřejnosti. Ta bude do problematiky uváděna jak formou rozhovorů, diskuzí, přednášek autorů samých, tak na konkrétních praktických výtvarných úkolech a technikách v prostorách expozice a v námi připravované dílně. K výstavám je připraven pracovní list. Úkoly v něm jsou voleny tak, aby byly v přímé vazbě k určité výstavě a jsou souhrnem obsahové problematiky jednotlivých děl.

Tyto programy probíhají v rámci projektu České a slovenské vzdělávání uměním, na české straně v krajské galerii ve Zlíně a na Slovensku v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíně. Nové pracovní listy pro obě expozice vznikly také díky podpoře získané z tohoto mikroprojektu, který je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty.

Nabídka edukačních programů v galerii

KNIHOVNA

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně připravila na školní rok 2019/2020 nabídku exkurzí a vzdělávacích programů, které jsou určeny mateřským, základním a středním školám, školním družinám a jiným školským zařízením nebo neformálním skupinám.

Nabídka edukačních programů v knihovně

 

Kolokvium pro pedagogy

Kolokvium pro pedagogy společně pořádají Muzeum Jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně a Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně.
Představení kolokvia na daný školní rok, tedy představení nabídky doprovodných programů muzea, galerie i knihovny pro nadcházející školní rok, se uskutečňuje v prostorách 14|15 BAŤOVA INSTITUTU, v edukační místnosti v 5. podlaží budovy 14. Termín kolokvia pro rok 2021/22 již proběhl. Termín dalšího ročníku 2022/23 bude oznámen v průběhu letních prázdnin 2022.