1. 10. 2018

Ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU jsou k vidění proměny venkovské architektury

Od dnešního dne mohou lidé shlédnout výstavu „Proměny venkovské architektury v 19. a 20. století na Moravě a ve Slezsku" ve foyer budovy 15. Výstava, kterou připravil Ústav dějin umění Akademie věd České republiky a Katedra geomatiky Fakulty stavební ČVUT v Praze, přináší pohled na současnou architekturu venkova z jiného úhlu, kdy i na první pohled obyčejné domy mohou skrývat a nést v sobě historickou a památkovou hodnotu. Vernisáž výstavy se uskuteční 4. října v 16 hodin. K vidění bude v krajském kulturně vzdělávacím centru 14|15 BAŤŮV INSTITUT do 30. října.


„Hlavním cílem projektu je prezentace nezvratných a v současnosti často ohrožených historických a uměleckých hodnot venkovské architektury jako národního dědictví. Projekt je založen na výzkumu zabývajícím se proměnou venkovské architektury, a to s důrazem na vývoj v druhé polovině 19. a 20. století. Jedná se o období specifické svými intenzivními sociálními a ekonomickými změnami a zatím málo prozkoumané z uměleckohistorického hlediska. Pozornost je věnována nejen jednotlivým vybraným domům venkovských regionů, ale také vývoji urbanismu vybraných obcí v jednotlivých krajích ČR,“ uvedla Ludmila Hůrková, koordinátorka  projektu  z oddělení topografie Ústavu dějin umění Akademie věd ČR.

 Expozice výstavy přiblíží vývoj a proměnu zástavby jednotlivých vybraných vsí převážně na území Moravy a Slezska pomocí práce s historickými prameny a  literaturou, historickými a digitálními  vývojovými mapami a geodetickým – fotogrammetrickým zaměřením vybraných objektů. Výstavu doprovodí fotografie venkovských staveb od specializovaného fotografa architektury.

„Letos si připomínáme řadu významných výročí, výstava se svým zaměřením může zařadit mezi akce, které svým pojetím nabídnou návštěvníkům pohled na změny, které se u nás udály za více než sto let, zase z jiného úhlu,“ doplnila Petra Kubíková, ředitelka příspěvkové organizace 14|15 Baťův institut.

Více informací na www.14-15.cz a http://venkov.fsv.cvut.cz/projekt/ nebo https://www.udu.cas.cz.

Kontakt:

Mgr. Ludmila Hůrková

Koordinátorka projektu Proměna venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století

Ústav dějin umění Akademie věd ČR.

E | hurkova@udu.cas.cz
M | +420 604 288 421

 

Ing. Alena Babicová

PR manažerka

14|15 Baťův institut, p. o

E | alena.babicova@14-15.cz

M|  +420736 505 513

 

Foto: Jitka Walterová Ústav dějin umění akademie věd ČR