Akce | Výstavy

ZOBRAZIT PROGRAM

1. 2. – 12. 3. 2017

Antonín Sládek. Mezi Prahou a Paříží.

Rodák z Huštěnovic na Uherskohradišťsku Antonín Sládek (1942 – 2009) byl doslova rozkročenou osobností, která přes pevné domácí kořeny stále putovala mezi Paříží a Prahou. Jeho klasicky pojatá malba se pohybovala od podoby klidné melancholické po rychlou až expresivní, přičemž hlavním centrem jeho pozornosti byl zejména člověk, ať již na obraze přítomný nebo jen tušený.

Antonín Sládek. Mezi Prahou a Paříží.

25. 1. – 24. 5. 2017

Od baroka ke klasicismu

Cyklus hudebních přednášek s Mgr. Markem Obdržálkem

Od baroka ke klasicismu

10. 2. – 23. 4. 2017

Hedvábná cesta

Unikátní výstava o legendární obchodní spojnici mezi civilizacemi Starého světa nabídne řadu jedinečných předmětů, které doposud nebyly nikde jinde vystavovány. Starobylá Hedvábná cesta, legendární eurasijská „dálnice“, spojovala od starověku Evropu s Dálným východem. Její hlavní větve měří mnoho tisíc kilometrů, avšak nepřehledný labyrint stovek dalších cest a stezek, který spojoval její nejdůležitější komunikační tepny, je bez nadsázky nekonečný. Vernisáž výstavy se uskuteční 9. 2. 2017 v 17.00 hod.

Hedvábná cesta

15. 2. – 2. 4. 2017

Karel Hlaváček: Jsou ohně marny

Básníka Karla Hlaváčka (1874-1898) představitele českého symbolismu a významného dekadenta patřícího k okruhu autorů Moderní revue uvádíme na výstavě především jeho kresebným dílem. Soustřeďujeme se převážně na jeho autoportréty, včetně nejslavnějších děl jako je Vyhnanec nebo Můj Kristus. Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 14. 2. 2017 v 17 hodin.

Karel Hlaváček: Jsou ohně marny

Důležité informace

Program v PDFPronájem prostor 14|15  

Aktuálně