Akce | Výstavy

ZOBRAZIT PROGRAM

Sto plus jedno dílo ze sbírky Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně

7. 12. 2016 - 19. 2. 2017

Výstava ukáže díla řady významných představitelů české výtvarné scény uplynulých dvou století, které spoluutváří charakter sbírkového fondu zlínské galerie. Spíše než o vytvoření několika dominantních názorových celků se bude jednat o koncentraci na nejhodnotnější díla sbírky.

Sto plus jedno dílo ze sbírky Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně

Létající drahokamy

2. 12. - 29. 1. 2017

Na výstavě jsou prezentovány zdánlivě nesourodé kombinace tvořené vypreparovanými exempláři hmyzu a zástupci z říše nerostů či hornin. Jednotícím principem výběru je estetický dojem, kdy třeba na křídlech motýlů můžeme spatřit podobné obrazce, jaké jsou typické pro určitý druh minerálu, struktury na povrchu a zabarvení hmyzích těl připomínají některé horniny, krovky mnoha brouků zase vypadají jako by byly vytepané z ryzího zlata.

Létající drahokamy

Vánoční ozdoby – od minulosti do současnosti

9. 12. - 29. 1. 2017

Vánoční výstava ze sbírek Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a z Galerie Mariette Vizovice. Expozice vánočních ozdob, betlémů bude doplněna také o ukázky květinových vazeb, které připraví Květiny Katka. Výstavu doplní také ukázky malování vánočních ozdob a dílničky pro děti.

Vánoční ozdoby – od minulosti do současnosti

Zapletená dílna pro děti a rodiče

10. 12. 2016

Dílna k narozeninám Hermíny Týrlové představí animované filmy, ve kterých režisérka oživila vlnu nebo pletené loutky.

Zapletená dílna pro děti a rodiče

Důležité informace

Pronájem prostor 14|15  

Aktuálně