Akce | Výstavy

ZOBRAZIT PROGRAM

Sto plus jedno dílo ze sbírky Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně

7. 12. 2016 - 19. 2. 2017

Výstava ukáže díla řady významných představitelů české výtvarné scény uplynulých dvou století, které spoluutváří charakter sbírkového fondu zlínské galerie. Spíše než o vytvoření několika dominantních názorových celků se bude jednat o koncentraci na nejhodnotnější díla sbírky. Komentovaná prohlídka s kurátorkou: 17. ledna v 17 hodin.

Sto plus jedno dílo ze sbírky Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně

Vánoční ozdoby – od minulosti do současnosti

9. 12. - 29. 1. 2017

Vánoční výstava ze sbírek Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a z Galerie Mariette Vizovice. Expozice vánočních ozdob a betlémů je doplněna také o ukázky květinových vazeb z Květiny Katka.

Vánoční ozdoby – od minulosti do současnosti

Studentský plakát

30. 11. 2016 - 22. 1. 2017

Výstava představí výběr prací studentů ateliéru Grafický design Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Přehlídka nabídne průřez tím nejlepším, co vzniklo na půdě ateliéru během dvaceti let v oblasti plakátové tvorby. Komentovaná prohlídka s kurátory se uskuteční 10. ledna v 17 hodin.

Studentský plakát

Létající drahokamy

2. 12. - 29. 1. 2017

Na výstavě jsou prezentovány zdánlivě nesourodé kombinace tvořené vypreparovanými exempláři hmyzu a zástupci z říše nerostů či hornin. Jednotícím principem výběru je estetický dojem, kdy třeba na křídlech motýlů můžeme spatřit podobné obrazce, jaké jsou typické pro určitý druh minerálu, struktury na povrchu a zabarvení hmyzích těl připomínají některé horniny, krovky mnoha brouků zase vypadají jako by byly vytepané z ryzího zlata.

Létající drahokamy

Důležité informace

Program v PDFPronájem prostor 14|15  

Aktuálně