21. 6. 2018

14|15 BAŤŮV INSTITUT

POZNÁVEJME BAŤOVSKOU ARCHITEKTURU MĚSTA ZLÍNA

Komentovaná prohlídka autobusem.

5. 6. 2018 - 30. 6. 2018

Knihovna

DNY UMĚNÍ NEVIDOMÝCH NA MORAVĚ

24. ročník festivalu Dny umění nevidomých na Moravě.

13. 6. 2018 - 12. 8. 2018

Galerie

JSME KURÁTORY!

Žáci ZUŠ ve Zlíně se na této výstavě stávají kurátory.

20. 4. 2018 - 8. 7. 2018

Muzeum

LÉČIVÉ STROMY

Výstava představuje naše dřeviny a jejich využití v lidovém léčitelství i současné fytoterapii a gemmoterapii.

1. 6. 2018 - 26. 8. 2018

Muzeum

ZBRANĚ V PŘÍRODĚ

Výstava nabídne řadu exponátů z přírodní zbrojnice.

30. 5. 2018 - 9. 9. 2018

Galerie

NATÁLIE SCHMIDTOVÁ (1895–1981): VZPOMÍNKY A SNY

Výstava děl Natálie Schmidtové, jenž je autorkou na pomezí naivního umění a art brut.

23. 5. 2018 - 9. 9. 2018

Galerie

KDO SE RÁD DÍVÁ...

Výstava zaměřující se na umělecké přístupy k fenoménům, jenž jsou spojovány s dětským způsobem vnímání a vyjadřování.

Stálá expozice

Muzeum

PRINCIP BAŤA: Dnes fantazie, zítra skutečnost

Expozice je svým rozsahem i propracovaností ojedinělou nejen v České republice, ale též v celé Evropě.