18. 9. 2019

Galerie zve na výstavu k 80. výročí Školy umění ve Zlíně

Výstava uspořádaná k 80. výročí založení školy.


V Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně je k vidění výstava Škola umění ve Zlíně – Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti uspořádaná k jejímu 80. výročí. Výstava bude zahájena vernisáží 17. září v 17 hodin kurátorem Vítem Jakubíčkem. Součástí úterního programu bude módní přehlídka z prací oboru Design oděvu a Design obuvi SUPŠUH.

Výstava uspořádaná k osmdesátému výročí se zaměří na kořeny Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti, které můžeme sledovat až do roku 1939, kdy byla firmou Baťa ve Zlíně založena Škola umění. Již od počátku bylo cílem instituce vychovávat nejen malíře a sochaře, ale zejména návrháře a designéry, kteří by se uplatnili v oblasti průmyslového výtvarnictví, a to jak v samotném podniku Baťa, tak i v rámci celé republiky a zahraničí.

Během čtyřicátých let se zaměření Školy umění postupně vyvíjelo a zejména po druhé světové válce se vedle oborů tradičních pro umělecké a uměleckoprůmyslové školy objevily také ty, které bychom mohli nazvat typicky zlínskými, například problematika navrhování obuvi, strojů a zboží z umělých hmot, užité grafiky, reklamy, výstavnictví.

Osud baťovské Školy umění po druhé světové válce a její transformace v Uměleckoprůmyslovou školu v sobě odrážel snahu vybudovat prestižní designérské učiliště. Tehdejší ředitel František Kadlec dokázal instituci prezentovat i v zahraničí a konfrontovat tento zlínský fenomén se soudobou mezinárodní designérskou scénou. V kontextu tuzemského průmyslového výtvarnictví pak představovalo zlínské učiliště alespoň na krátkou dobu naplnění vizí, které se do té doby objevovaly pouze v teoretických statích, usilujících o reformu uměleckého školství a designu.

Výstava reflektuje historii školy od jejího založení v roce 1939, přes proces zestátnění o deset let později, kdy se stala Střední uměleckoprůmyslovou školou Zdeňka Nejedlého v Gottwaldově, až po přesun instituce do Uherského Hradiště na začátku padesátých let. Prezentace je součástí širší platformy, která se v roce 2019 věnuje jak historii, tak současnému vývoji této vzdělávací instituce, na jejíž půdě získala vzdělání řada významných umělců a designérů.

Výstava v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně potrvá až do 24. listopadu. Zároveň se veřejnost může zúčastnit komentovaných prohlídek výstavy, které se konají 2. 10. a 30. 10. vždy v 17 hodin.

Datum konání výstavy: 18. září  – 24. listopadu 2019

Více informací na www.galeriezlin.cz a www.14-15.cz

 

Kontakt:

Mgr. Šárka Michalíková
Public relations
Tel: 733 162 977, e-mail: sarka.michalikova@galeriezlin.cz
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín

Petra Štrofová
PR manažerka
Tel: 736 505 513, e-mail: petra.strofova@14-15.cz
14|15 Baťův institut, příspěvková organizace
14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín