8. 12. 2020

14|15 BAŤŮV INSTITUT se opět otevřel veřejnosti. Prosincový program zahrnuje několik výstav, jak prodloužených, tak zcela nových.

Muzeum jihovýchodní Moravy, Krajská galerie výtvarného umění a Krajská knihovna Františka Bartoše, organizace zasídlené ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU, mohly minulý čtvrtek znovu zahájit svůj provoz a otevřít pro veřejnost. Řada výstav byla prodloužena, některé jsou zpřístupněny poprvé, ač měly naplánované oficiální zahájení v době uzavření. Připraveny jsou ale i nové výstavy. To vše je zahrnuto v prosincovém programu.


I knihovna ve velké míře obnovila své služby. Čtenáři si mohou standardně zapůjčit knihy ve volných výběrech ústřední knihovny, vracení knih je doporučeno přes samoobslužný automat ve 2. podlaží. Pobytové služby zůstávají nadále nedostupné, s výjimkou využití individuálních studoven pro registrované čtenáře ke studijním účelům. Výpůjční doba všech výpůjček je prodloužena o dobu uzavření konkrétní knihovny. Výpůjčené dokumenty je nutno vrátit do 15. prosince, do té doby nebudou čtenáři upomínáni. Knihovny Jižní Svahy a Malenovice jsou z důvodu rekonstrukce uzavřeny. Další podrobnosti lze sledovat na www.kfbz.cz.

V muzeu mohou zájemci navštívit jak stálou expozici Princip Baťa: Dnes fantazie, zítra skutečnost, tak krátkodobé výstavy. Například Příběh železa aneb železo v přírodě, dějinách a experimentu, dále Poslové z vesmíru – Meteority a tektity nebo Valašsko očima Kornelie Němečkové. V prosincovém programu je zahrnuta i tradiční panelová výstava k tématu vánoc Radujme se, veselme se, narodil se Kristus pán.

Galerie zve kromě stálé expozice Prostor Zlín | Řády vidění do prodloužené výstavy Adriena Šimotová: Mapování prostoru – Tělo kláštera (Hostinné). Připravila ale i dvě nové výstavy, jejich otevření je plánováno na 15. prosince. Jde o výstavy Bedřich Baroš (1936-1974) – soužití s uměním a Zlínský okruh VII. Návštěvníci jsou již nyní srdečně zváni.

„Velmi jsme očekávali otevření všech prostor 14|15 BAŤOVA INSTITUTU pro veřejnost. Opět je možné zavítat do galerie, muzea a stejně tak knihovna opět poskytuje většinu svých služeb. Nadále je nezbytné dodržovat bezpečnostní opatření, ale věřím, že návštěvníci jsou informovaní a pomůžou jejich dodržováním k tomu, že nebude nutné kulturu opět uzavírat. To je zcela aktuální a největší přání nás všech, kteří se na přípavě programu a prostor podílíme. I když jsme nabídli v obdobích uzavření poměrně pestrý online program, ten nedokáže plně vynahradit autentický zážitek z osobní návštěvy výstav, kde je možné také v adventním čase čerpat inspiraci a především si dopřát kvalitní kulturní zážitek.", řekla Petra Kubíková, ředitelka 14|15 Baťova institutu, p.o.

Kontakt:
Petra Štrofová
PR manažerka
14|15 Baťův institut, p. o.
M +420 736 505 513
E-mail petra.strofova@14-15.cz