St, 12. 12. 2018 - Ne, 3. 2. 2019

MILAN KNÍŽÁK – ŽÍT JINAK!

Výstava tvorby Milana Knižáka.

Místo konání: 1. podlaží budovy 14

Pořadatel: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně


Milan Knížák (*1940) je autor, který svými aktivitami zasahuje do mnoha uměleckých oborů i do oblastí ležících již mimo umění. Jeho umělecké aktivity, kterým se věnoval nebo věnuje, jsou velmi široké, zahrnují akce, výtvarné umění, hudbu, architekturu, design, módu, básně, fotografie. Výstava ve Zlíně nebude v pravém slova smyslu retrospektivou, svým obsahem však prolne autorovu tvorbu od 60. let do současnosti. Pojítkem prezentovaného výběru z díla bude zejména práce s textem a písmem.

Vernisáž výstavy: 11. 12. 2018 v 17.00 hod.

Více informací o výstavě zde.

Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akce.

V rámci akcí a výstav pořádaných v prostorách 14|15 BAŤOVA INSTITUTU mohou být pořizovány fotografie, obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvkové organizace sídlící ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU (Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně a 14|15 Baťův institut) nenesou odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty

1. podlaží budovy 14

  • Ulice: Vavrečkova 7040
  • Město: Zlín
  • PSČ: 76001
  • Telefon: 573 032 111

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

příspěvková organizace